Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Friskare människor ger bättre ekonomi

Svar på Per-Magnus insändare. Jag förstår inte riktigt hur du har läst vår insändare?

Budskapet från oss är att man behöver hantera Region Gotlands ekonomi både år 2020 och åren efter. Det behövs en planerad strategi för de kommande åren om Region Gotland även i fortsättningen ska kunna erbjuda ett gott innehåll i vården, skolan och omsorgen.

Min oro är att det nuvarande styret inte tillräckligt väl förstår betydelsen av detta utan fokuserar alltför ensidigt på det kommande året med risk för alltför omfattande förändringar. Om så blir fallet vore det ett misstag och dålig ekonomisk hushållning.

Genom ett väl planerat och genomtänkt förebyggande arbete kommer kostnaderna att bli lägre.

När gotlänningarna blir friskare än i dag, om man kan skjuta upp behovet av äldreomsorgens insatser ett par år, om fler barn och ungdomar klarar skolan, om den psykiska ohälsan minskar och om färre barn och vuxna upplever våld i nära relationer blir inte bara samhället bättre, den relativa kostnaden för välfärden minskar också.

Det är inte en klok politik att äventyra en sådan utveckling med dumma och kortsiktiga ekonomiska beslut.
Jörgen Benzler Vänsterpartiet

Kopiera länk