Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Alliansens kortsiktiga spariver ett hot

De borgerliga ledamöterna i socialnämnden är upprörda på oppositionen i nämnden. Man säger sig vilja samarbeta med S/V/MP/FI då de anser att utmaningarna framöver är stora.

Så långt har majoriteten rätt och vi bidrar gärna till lösningarna. Samhället och socialnämndens verksamhet står inför stora utmaningar.

Det blir fler äldre och behovet av omsorg kommer att växa, här behövs mer pengar.

Tyvärr ser vi också en ökning av ungas utsatthet vilket hittills resulterat i växande psykisk ohälsa, ökande droganvändning och risk för mer våld.

Det måste socialnämnden och hela Gotland hantera. Politikens mål ska vara att färre unga mår dåligt och fler klarar sin skolgång. Då kommer fler att jobba och försörja sig själva och färre leva i ohälsa.

Vi tycker att Region Gotlands ekonomi är viktig. Den är viktig både på kort och lång sikt.

Vi behöver jobba med ekonomin så att vi tänker och planerar både för år 2020 som 2030 och åren därefter.

Vi känner en oro över konsekvenserna om man som de borgerliga så ensidigt betonar det kommande året.

Man tar inte ansvar för Region Gotlands ekonomi om man inte lika intensivt jobbar med ekonomin även åren efter 2020.

Genom ett kort och långsiktigt jobb med att fler unga klarar skolan.

Med färre barn som upplever våld i nära relationer, med fler genomtänkta aktiviteter som på olika vis underlättar livet för våra äldre, med förebyggande hälsofrämjande åtgärder som stärker gotlänningarna såväl fysiskt som psykiskt kommer vi långsiktigt att klara Region Gotlands ekonomi.

Vi känner en oro att de borgerliga i sin iver att klara ekonomin 2020 inte kommer att prioritera förebyggande åtgärder som på sikt bidrar till att fler gotlänningar mår bra och där med en god och sund ekonomi för Region Gotland.
Jörgen Benzler Vänsterpartiet
Håkan Eriksson Socialdemokraterna 

Kopiera länk