Insändare

Prioritera välfärden.

 

Nu diskuteras återigen att vår välfärd är för stor, att den kostar för mycket. Ja, vi använder mycket pengar till viktiga verksamheter på Gotland. Men att säga att det kostar för mycket, är som att säga att det finns för många anställda i skolan och äldreomsorgen, för mycket kultur och att det köps för mycket avancerad vård och dyra läkemedel. Och så är det inte, även om det är svårt att få pengarna att räcka till.
Problemet är var pengar satsas. Den växande ekonomin i Sverige har under 2000-talet i allt för liten grad satsas på det vi använder tillsammans, den gemensamma välfärden, och i allt för hög grad på skattesänkningar och avdrag som främst gynnar de välbeställda. Årets M-KD signerade statsbudget och Januariöverenskommelsen mellan S-MP-C och L, visar tyvärr att man vill fortsätta i samma riktning. Gör man det kommer problemen med att få medarbetare att vilja och orka jobba i vård, skola och omsorg att växa. Det blir än stressigare för de som ska ta hand om äldre och om våra barn.
Välfärden är inte för stor, tvärtom vi behöver satsa mer på den i Sverige och på Gotland. Vi vet att alla vinner på att unga fullföljer skolan. Vi vet att en ökad andel av befolkningen på Gotland är äldre och att fler av oss lever med kroniska sjukdomar. Vi vet att varje unge som inte hamnar i kriminalitet eller missbruk är en vinst inte bara för människan och hens familj utan också för samhället. Därför ska vi bygga ut och förbättra den Gotländska välfärden. Därför behövs en regeringspolitik som på allvar vågar prioritera välfärden. En sådan politik skulle också ha positiva effekter för klimatet, välfärds tjänster som förskola och äldreomsorg är minder belastande för klimatet än konsumtion av resor och prylar.

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Kopiera länk