Insändare

Värna Vuxenutbildningen

Det glädjer mig att alliansens politiker vill låta vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik ta mer plats. Det är viktiga områden som den rödgröna majoriteten mellan 2010 och 2018 prioriterat högt. Exempel på det är att vi gått från ca 500 deltagare till ca 900 deltagare i vuxenutbildningen. Tack vare kompetenta medarbetare har vi kunnat starta ett stort antal nya yrkesutbildningar, utifrån arbetsmarknadens behov. Vi har möjliggjort kombinationer av praktik och studier och yrkesutbildning i kombination med SFI.
Vi har arbetat med studiemotiverande insatser, för att locka fler till studier. Vi har arbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få fler unga i arbete och infört lokala jobbspår för att få fler nyanlända i arbete. Vi har startat Gotland Grönt Centrum tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet för att säkra utbildning inom de gröna näringarna. Vi har startat Jobbsam som ger stöd på vägen till arbete för de som behöver insatser från flera håll. Vi har startat Teknikcollege och yrkeshögskola på Gotland och mycket mer därtill.
Ett av de viktigaste områdena har varit att samla arbetsgivare och utbildningsanordnare för att gemensamt lyfta de yrken där de största behoven av personal finns och där man har stor chans att få jobb efter sin utbildning.
Alliansen på Gotland säger sig vilja låta vuxenutbildning och arbetsmarknad ta större plats. Men det förslag som lyfts är ett valfrihetssystem och jobbmål kopplade till privata utbildningsföretag. Vilket problem vill de lösa med de förändringarna? De flesta som går yrkesutbildningar på Gotland idag får jobb direkt efter utbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen samverkar med utbildningsföretag eller upphandlar utbildningar man inte kan ordna själva.
Ett av de största hindren för yrkesutbildningar på Gotland har länge varit tillgången till APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och höga kostnader för specialutrustning och lokaler och för få sökande. De problemen löser vi genom att fortsätta samarbetet med de gotländska företag och branscher som har behov av fler anställda inte genom att låta privata utbildningsföretag med vinst som drivkraft få styra tillgången på utbildning. Det vi riskerar är dyrare utbildningar som passar den gotländska arbetsmarknaden sämre, där rektors möjlighet att säkra kvalitet och stöd till eleverna minskar.
Var rädda om vår välfungerande vuxenutbildning, slå inte sönder den med storstadsanpassade marknadsexperiment
Saga Carlgren gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk