Insändare

Vår kandidat på Vänsterpartiets EU-vallista

 

Vänsterpartiet på Gotland vill stolt
presentera
Victoria Öjefors Quinn!

Victoria är en kompetent och engagerad politiker. Hon har efter ett antal år på fastlandet återvänt till Gotland och då blivit aktiv i Vänsterpartiet här.
Hon är ledamot i Regionfullmäktige och är också i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Hon var under förra mandatperioden ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Victoria är en engagerad medlem som är med både i det parlamentariska och det utåtriktade arbetet. Hon är född 1983 och bor i Hemse på södra Gotland.

Under åren på fastlandet har Victoria varit mycket aktiv och haft många förtroendeuppdrag inom Unga synskadade US (Numera Unga med Synnedsättning) och Synskadades Riksförbund, SRF. Hon har också i perioder haft anställningar där. Det innebär att hon är välkänd inom ”funkisrörelsen” i Sverige, och har ett kontaktnät långt utanför Gotland. Hon ingår idag i SRFs internationella arbetsgrupp.

Victoria har stora kunskaper i frågor om rättigheter för människor med funktionshinder men är också engagerad i många andra politiska frågor t.ex. landsbygdsfrågor, miljö och klimat, social rättvisa.

Victoria är utbildad skrivtolk och arbetar nu med det, och med att ge människor stöd i att använda datorbaserade hjälpmedel.

Välkommen att prata EU-val med Victoria och oss andra i Vänsterpartiet på Gotland. Vi kommer att finnas på gator och torg i vår under EU-valrörelsen och håller öppna möten om frågor som rör EU och valet till Europaparlamentet.

Bland annat har vi EU-tema på två av våra kommande ”Samtal och Soppa-kvällar”. Öppna torsdagskvällar mellan 17 och 19 då vi bjuder på soppa och samtal på vår partilokal i Öster Centrum.
28 – mars ”Tema EU” och 25 april ”Vad är våra argument inför EU-valet”.

Kopiera länk