Insändare

Svar till Johan Malmros (C)

På Gotlänningens ledarsida hävdar Johan Malmros att vänsterpartiets socialism måste bekämpas och att V kommer med enkla svar (som motstånd mot privatiseringar) och inga lösningar på stora samhällsutmaningar. Senare i texten radar Malmros upp ett antal verkliga utmaningar i samhället men beskriver själv inga andra lösningar än att utveckla de liberala idéerna. Han hävdar också att det i den 73-punktsöverenskommelse som L och C gjort med S och MP skulle finnas lösningar på de samhällsutmaningarna.
För det första är det svårt att hävda att vänsterpartiets kritik mot privatiseringar i välfärden är en ytterkantsåsikt. Stora delar av svenska folket håller med oss i den frågan och privatiseringen i den svenska skolan är unik i världen. I den frågan är C:s politik, i ett globalt perspektiv, verkligen i ytterkant. För det andra måste ju frågan ställas hur försämrad anställningstrygghet som föreslås i överenskommelsen ska förhindra att människor hamnar utanför på ”en allt tuffare arbetsmarknad”? I det fallet undrar jag vem som tackar för den liberala friheten. Knappast den med en osäker anställning. Hur ska otrygghet och utanförskap i förorter och på landsbygd, som Malmros också lyfter, motas av sänkta skatter för de som har mest? På de platserna är det extra tydligt att marknaden inte förmår säkra en positiv samhällsutveckling, vi behöver en trygg och generell välfärd också.
Johan Malmros tar också upp den ökande psykiska ohälsan. I överenskommelsen finns en satsning på psykisk hälsa men den tar inte hänsyn till vad ökade ekonomiska klyftor, högre hyror och otrygga anställningar gör med den psykiska hälsan i befolkningen. Vänsterpartiets politik är inte enkla lösningar på svåra problem, den bygger på den komplexa tanken att människor mår bättre om de är trygga och att trygghet för alla bara kan uppnås om vi tillsammans finansierar de saker som behövs i samhället. Det bygger på att vi bidrar med det vi kan och tillbaka får vi inte bara skola, vård och omsorg för mig och min familj utan också för grannen, för dom i socknen bredvid och för dom som aldrig tycks få slut på otur i livet.
Malmros påstår i sin text att socialism aldrig lett till något bra. Jag håller inte med. Många av de stora samhällsreformer som vi i Sverige är så stolta över, där vi är i framkant i världen, som rätt till barnomsorg, som föräldraförsäkringen, som komvux och mycket mer, bygger på en socialistisk grundidé. Vänsterpartiets politik bygger vidare på det arbetet.
Saga Carlgren, gruppledare Vänsterpartiet på Gotland”
Kopiera länk