Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Bostäder och klimat i fokus för 2019

Regionen har också ett stort ansvar för utvecklingsfrågor av olika slag.

Detta arbete är brett och innehåller många viktiga områden som regionen måste arbeta med kontinuerligt.

Vänsterpartiet vill under 2019 se ett särskilt fokus på följande frågor:

– Bostadsförsörjning, för att bostadsbristen är det största hindret för utveckling. Att på olika sätt medverka till ökat byggande över hela ön är centralt. Regionen har ett särskilt ansvar för att det byggs studentlägenheter och lägenheter som också låginkomsttagare har råd att hyra.

– Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsmål. Vi vill se Region Gotland som den samlande kraften för arbetet med Agenda 2030 på Gotland. Arbetet behöver komma igång både i egna verksamheter och i ett brett samarbete med andra.

– Utveckling av norra Gotland. Den utredning som gjordes kring utveckling av norra Gotland behöver följas upp och åtgärder presenteras.

– Integration. Arbetet med att skapa möten och trygghet mellan nya och gamla gotlänningar behöver utvecklas och ytterligare insatser behövs för att möta arbetsgivarnas behov av medarbetare.

– Klimatfrågan blir allt mer akut. Region Gotland måste genomföra fler åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

– Våld i nära relationer. Våld av en närstående man begränsar många kvinnors liv. Regionen behöver utveckla sitt arbete och bland annat jobba mer direkt med män som utövar våld.

Det här är Vänsterpartiets prioriteringar för regionstyrelsen utvecklingsarbete 2019, vi är därför väldigt glada att vårt förslag om att sätta fokus på dessa områden, med några tillägg, fick gehör hos andra partier.

När verksamhetsplanen behandlades vid senaste sammanträdet med regionstyrelsen beslöts följande:

Under 2019 behöver följande frågor särskilt fokus. RUS-Regional utvecklingsstrategi, bostadsförsörjning, Agenda 2030, uppföljning aktiviteter norra Gotland, integration, klimat och energiomställning, våld i nära relationer, samt näringslivsklimatet med målet Årets tillväxtkommun 2020.
Thomas Gustafson, Saga Carlgren Vänsterpartiet Gotland

Kopiera länk