Insändare

Utveckla välfärden – istället för att privatisera

Alliansminoriteten på Gotland vill införa så kallad utmaningsrätt. Det är en rätt för privata företag att utmana en offentlig verksamhet som man tycker sig kunna bedriva bättre än vad Region Gotland gör. På det sättet hoppas alliansminoriteten kunna privatisera fler verksamheter på Gotland utan att själva ta initiativet. Utmaningsrätten är ingen ny ”uppfinning” utan har tidigare prövats på Gotland och i många andra kommuner. Väldigt få utmaningar har genomförts och det är dessutom ett system som kostar pengar, oftast helt i onödan. Men framförallt är det en signal till regionens anställda att de inte ska känna sig säkra, utan ifrågasatta av regionens politiska ledning. Vi tror att det är ett dåligt sätt att leda och utveckla regionens verksamheter. Vi vill istället satsa på tillit och långsiktighet för att verksamheten ska utvecklas bra. Vi vet att många anställda sliter varje dag för att åstadkomma bästa möjliga verksamhet, hur ska de orka göra det utan att känna stöd från de som styr?

Privatiseringar riskerar att få flera negativa effekter. En av de effekterna är minskad insyn och möjlighet att påverka viktiga verksamheter för gotlänningarna. De verksamheter som Region Gotland bedriver styrs av en nämnd av folkvalda. De kan bevaka gotlänningarnas intressen men de kan också bli avsatta om de inte gör ett bra jobb. Verksamheter som bedrivs i privat regi är det mycket svårare att få insyn i och dessutom är det svårare att hålla någon ansvarig när det inte fungerar.

En annan risk är förstås att våra skattepengar går till vinstutdelning till bolagens ägare och inte till välfärd som det var tänkt. Eller att bolaget helt enkelt överger verksamheten när den inte är lönsam längre. I många välfärdsverksamheter, äldreomsorg eller sjukvård tex, innebär det stor risk för de patienter eller brukare som drabbas. Vi har också här på Gotland sett att privatiseringar genomförts på ett sätt som inneburit sämre villkor för de anställda.

Öppenhet och offentlighet är bättre sätt att utveckla än att skapa osäkerhet genom att hota med privatiseringar. I en tid där demokratin och demokratins spelregler känns mer hotade än på länge så finns det särskild anledning att slå vakt om de verksamheter som har den öppenhet och insyn som vi önskar och som är en av grunderna i en fungerande demokrati.
Saga Carlgren

 

 

Kopiera länk