artikel

Det är de här som ska vara vänsteropposition i nämnderna under mandatperioden 18-22!

Här kommer våra nyvalda i nämnder och styrelser efter medlemsmöte 23/11. Några vana andra helt nya! Det viktiga är att vi är ett starkt lag, både på valda poster och i arbetsgrupperna omkring dem.

Barn och Utbildningsnämnden
Jennie Jarve /ordinarie och Jan Svensson /ersättare

Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden
Victoria Öjefors Quinn /ordinarie och Peter Barnard /ersättare

Hälso och sjukvårdsnämnden
Brittis Benzler /ordinarie och Therese Livemo /ersättare

Socialnämnden
Jörgen Benzler /ordinarie och Monica Eriksson /erättare

Tekniska nämnden
Per Edman /ordinarie

Miljö och Byggnadsnämnden
Tore Tillander /ordinarie

Kultur och fritidsberedningen
Katja Viklund /ordinarie

Gotlands Musikstiftelse
Peter Jankert /ordinarie

Gotlandshems styrelse
Annamaria Bauer / ordinarie och Heidi Gaiadotter /ersättare

Revisionen
Carina Lindberg /ordinarie

Stockholm Gotlands samverkansnämnd
Brittis Benzler /ersättare

Valnämnden
Jan-Erik Eriksson /ordinarie

Arvodeskommittén 
Jan Svensson /ersättare

Vilvårdsdelegationen
Jörgen Benzler/ ordinarie
(inget omval 2018)

Profana begravningsofficianter
Annamaria Bauer, Jan-Erik Eriksson och Stefan Larsson

Profana vigselförrättare
Annamaria Bauer och Jan-Erik Eriksson

Regionens Utvecklingsutskott
Saga Carlgren /ordinarie och Thomas Gustafson /ersättare

Gotlands Sparbank
Heidi Gaiadotter

Närs Sparbank
Thomas Gustafson

GNEAB
Thomas Gustafson /ordinarie och Jan Svensson ersättare (inget omval 2018)

 

Kopiera länk