Insändare

BEVILJA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 35 MILJONER!

 

På måndag 19/11 ska regionfullmäktige bland annat rösta om begäran av tilläggsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen om 35 miljoner kronor.  Alliansen tillsammans med SD har i regionstyrelsen röstat mot begäran. S, V, Mp och Fi vill ge hälso- och sjukvården tillstånd att överskrida budgeten med högst 35 miljoner.

Man måste ställa sig några frågor.
Varför har vi sjukvård?
Varför har vi en forskning för att få fram nya bättre behandlingsmetoder, nya mediciner och medicinteknisk utrustning om vi inte är beredda att betala för det?
För visst är det så att vi alla vill leva friska så länge som möjligt.

Sjukvården har blivit beroende av hyrpersonal vilket också kostar mycket pengar.
Man måste ställa sig frågan varför har sjukvården blivit beroende av hyrpersonal?

Jag tror att det mesta beror på att inte sjukvårdens personal värderats tillräckligt mycket.
Man har kallat oss för tegelstenen som får ekonomin att gå under, i våras var vi elefanter som klampade runt. Jag förstår att detta är ett symboliskt prat. Men när man uttalar sig så, så måste man också förstå att den tegelsten eller elefant man pratar om är personer som gör sitt yttersta för att Gotlands innevånare ska få en så bra sjukvård som möjligt.

Man blir ju inte precis mer motiverad när man får sådana liknelser från sin yttersta uppdragsgivare.

Detta plus en hög arbetsbelastning, för låga löner för stora delar av de anställda och för liten möjlighet att påverka sitt arbete gjorde och gör att många lämnar sjukvården för andra arbeten.

Detta öppnade för hyrföretagen som såg sin chans att tjäna stora pengar. När marknaden får sätta priser så blir de så höga som möjligt, den kortsiktiga vinsten går före samhällets välbefinnande.

Nu förslår ni att vi inte ska bevilja tilläggsanslag till sjukvården.

Men jag antar att vi ska fortsätta jobba lika intensivt som tidigare. Jag säger vi eftersom jag själv jobbar i sjukvården.

Att budgetera för sjukvården är svårt, nästan omöjligt. Tänk er att det sker en svår trafikolycka med flera svårt skadade som kräver specialistvård på fastlandet. Det skulle ge ytterligare kostnader på flera miljoner, kostnader som inte går att säga nej till. De flesta sjukvårdsinsatser går inte att skjuta upp. När det handlar om att rädda liv eller minimera skador så räknar vi sekunder.

Att återigen säga till sjukvårdspersonalen att ni kostar för mycket vilket jag tycker att ni gör när ni inte vill bevilja tilläggsanslaget eller medge överskridande. Detta är att återigen ge sjukvårdspersonalen dåligt samvete för att inte jobba tillräckligt effektiv.

Peter Barnard Vänsterpartiet.

 

 

 

 

Kopiera länk