Bostadspolitik

Bostäder behövs på hela ön! – Insändare 7/3

För mig som Vänsterpartist är det viktigt att vi har ett starkt allmännyttigt och kommunägt bostadsbolag. Det ska vi ha för att vi behöver ett bostadsbolag som ska bygga för bostadsbehoven och inte för vinst eller avkastning.

Givetvis ska Gotlandshem bygga bostäder för att stödja en bra utveckling på hela ön och då kan det inte bara byggas i Visby. Så när Allan Båtelsson (GA och GT 2/3), ordförande Knutpunkt Hemse Utveckling AB, ställer krav på bostadsbyggande i Hemse och på andra orter så ställer jag helt upp på detta krav. Jag tror och hoppas att det är en del på gång men inget är klart förrän det är klart.

Dessvärre har bostadspolitiken kraftigt försvagats under flera år och en effekt är att kraven på vinst har ökat och byggandet har inriktats på köpstarka grupper och nu finns tecken på en avmattning av byggandet trots att bristen fortfarande är stor.

Bostadsfrågan måste åter bli ett gemensamt ansvar med starkt demokratiskt inflytande. En bostadspolitik där vi bygger för behoven där allas rätt till en bra bostad ska vara målet och inte företagens vinst. Det finns en del positiva signaler men mer behövs.

Det är viktigt att vi bygger så människor har råd att bo. Därför bör Gotlandshem åläggas att bygga med det statliga investeringsstöd som numera drivits igenom av regeringen och Vänsterpartiet. Det innebär också hyrorna måste anpassas till den nivå som krävs för att få investeringsstöd. Hyrorna i nyproduktionen är av stor betydelse för hur hela bostadsmarknaden långsiktigt fungerar. De mycket höga hyresnivåer som förekommer i nyproduktionen leder till så stora hyresskillnader att hela bruksvärdesystemet riskeras. Det skulle ytterligare försvaga bostadspolitiken.

Dessutom måste regionen ställa starkare krav på att byggandet verkligen genomförs. Alltför många byggprojekt blir liggande och det är delvis en medveten tanke hos en del företag eftersom det håller uppe bostadsbristen och därmed priserna. I takt med den försvagade bostadspolitiken har alltför många kunnat tjäna stora pengar på att hålla uppe bostadsbristen.

Det handlar förstås om politisk vilja men lika mycket om att inse att om vi ska bygga för allas behov så kan inte marknadskrafterna och företagens vinstintresse tillåtas styra bostadspolitiken.

Lars Bjurström, ledamot i regionfullmäktige och tidigare ersättare i Gotlandshems styrelse.

 

 

Kopiera länk