Aktiviteter

V i Klinte om SMA´s planer på kalkbrytning

15 februari var Vänsterpartiet i Klinte där vi tittade på det område som SMA vill använda för kalkbrytning. Efter rundvandringen hade vi möte där vi träffade boende och verksamma i området för att lyssna på deras synpunkter och förslag.

Det framfördes en hel del oro och kritik inför planerna på den stora kalkbrytning som SMA har aktualiserat.

Mycket handlade om vad som händer med vattnet för de närboende och den kommunala vattentäkten. En del av synpunkterna gällde svårigheten att som enskild hävda sina rättigheter mot ett stort resursstarkt bolag.

Flera närboende vittnade också om att det redan idag är stora störningar från maskiner, sprängningar och damm och att det finns anledning att tro att de problemen kommer att öka om brytningen ökar. ”Hur sköts tillsynen idag?”

Många återkom också att kalkbrytningen och transporterna kommer att skada utvecklingen i hela området. Risken är stor att det tränger ut andra verksamheter och att områdets attraktivitet minskar. ”Folk flyttar inte till ett kalkbrott.”

Dessutom togs upp synpunkter eller ställdes frågor bland annat om hur Foodmark påverkas, nya vägar för transporterna, vad kan region Gotland påverka, kan kalken ersättas vid stålframställning, hur vägs naturvården in vid prövningen.

Brittis Benzler som ledde diskussionen på mötet framhöll att Vänsterpartiet alltid prioriterar vattenfrågorna men att det också är nödvändigt att göra en ordentlig helhetsbedömning av vilka effekter på hela samhällsutvecklingen i Klinteområdet som SMA:s förslag skulle få.

Kopiera länk