Bostadspolitik

Varför vill de sälja?

Insändare från Brittis Benzler och Thomas Gustafsson, publicerad i GT 15/12.

Insändare från Brittis Benzler och Thomas Gustafsson, publicerad i GT 15/12.

Är det vinstjakt och kapitalintressen som ska styra mer av bostadspolitiken? Eller är bostadsfrågorna ett gemensamt ansvar och en social rättighet? Till stor del är det just detta som förslaget till utförsäljning av cirka 900 lägenheter handlar om.

Vänsterpartiet är bestämt emot att sälja ut 884 lägenhet i Gråbo. Vi döljer inte att vi har ideologiska skäl att vara emot utförsäljningar av allmännyttiga bostäder. Vår övertygelse är att bostaden ska vara ett gemensamt ansvar och en social rättighet. Men lika tydligt är det att till exempel Moderaterna har starka ideologiska skäl att driva på försäljningar.

Moderaterna har varit drivande när bostadspolitiken har förändrats från att bostaden ska vara en social rättighet och istället bli ett investeringsobjekt. I flera kommuner, till exempel Nacka, Lidingö och Täby, där Moderaterna har haft en ledande ställning har hela det allmännyttiga företaget avvecklats och bostäderna privatiserats.

Utförsäljningar är helt enkelt en del i den förändring av bostadspolitiken som ökat företagens makt, ökat boendekostnaderna och lett till bostadsbrist.

Vi har en stark ideologisk övertygelse som gör att vi är emot en utförsäljning. Men vi har också goda ekonomiska skäl att säga nej till utförsäljningen. Det är ingen bra affär för Gotlandshem att sälja. Gotlandshem är ett företag som är starkt och har möjlighet att ta ett långsiktigt ansvar för sina bostäder.

 

 

 

Kopiera länk