Bostadspolitik

Stark allmännytta påverkar hyror

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 1/12 och GT 6/12.

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 1/12 och GT 6/12.

De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de för att kunna öka vinsterna genom högre hyror. Vill de sänka hyrorna, är det nämligen fullt möjligt med dagens system.

Dessvärre har de privata fastighetsägarna draghjälp och stöd av bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna som alla driver på för att införa marknadshyror. Alliansen förändrade under sin tid i regering reglerna för hyressättning. De nya reglerna innebär en förskjutning mot marknadshyror redan idag. Särskilt tydligt är det för nyproducerade bostäder.

Avregleringar och en nedmontering av den sociala bostadspolitiken har gjort att det inte längre är självklart att hyrorna ska förhandlas och sättas efter bruksvärdet. Stora delar av hyressättningssystemet är försvagat och marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas.

Så när Gotlandshem i flygblad till hyresgästerna i Gråbo har utlovat ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” är det inte alls säkert att det är nåt som Gotlandshem kan lova. Vi är övertygade om att ett fortsatt ägande av allmännyttiga Gotlandshem ger större trygghet för hyresgästerna i Gotlandshem.

Vi har många goda skäl att kämpa emot införande av marknadshyror. Marknadshyror kommer att vara ytterligare ett steg som stärker vinstintressena och företagens makt och den sociala bostadspolitiken försvagas ytterligare. Vi har sedan flera år sett effekterna av avregleringen och mer marknadsstyrning. Bostadsbrist, höga boendekostnader och ökad segregation är effekter av nedmonteringen av en social bostadspolitik.

Givetvis försöker Vänsterpartiet i riksdagen att ändra de regler som den moderatledda alliansregeringen införde men det är också viktigt att behålla och utveckla ett starkt allmännyttigt Gotlandshem. Med en stark allmännytta begränsas vinstintressenas makt och det är givetvis också så att ju fler bostäder som ägs av allmännyttan desto större är allmännyttans påverkan på hyresnivån.

Vi behöver fler hyresrätter som vi äger tillsammans – inte färre. Vänsterpartiet säger nej till utförsäljningen av Gotlandshems bostäder i Gråbo.

Saga Carlgren vice ordförande Vänsterpartiet på Gotland

 

 

Kopiera länk