Bostadspolitik

Gotlandshem är viktigt för en bra bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.  Det är ett mål som är minst lika aktuellt idag som tidigare.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför startades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa, inte vinsten, som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

Utförsäljning av bostäder i allmännyttiga Gotlandshem är en attack på en social bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader. Utförsäljningar kommer att minska möjligheten att tillgodose allas bostadsbehov. Utförsäljningar är ett sätt att öka vinstjakten inom bostadssektorn och det kommer att betalas av ökade boendekostnader.

Därför kämpar nu Vänsterpartiet mot att över 800 bostäder i Gråbo ska säljas. Vi vill istället utveckla allmännyttiga Gotlandshem som vi anser är ett starkt företag som klarar både att bygga nytt och underhålla de bostäder företaget redan har.

Under flera år har den sociala bostadspolitiken monterats ned och en ny politik har drivits fram. En politik med nyliberala avregleringar och mer makt till företagen som gjort att vinstintressena tillåtits styra alltmer.

Resultatet av nedmonteringen av den sociala bostadspolitiken är bostadsbrist och höga kostnader för många hyresgäster. Den har också lett till ökad bostadssegregation, alltså att fler områden domineras av antingen ganska rika eller ganska fattiga människor.

Vänsterpartiet vill ha en bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader. Ett starkt allmännyttigt Gotlandshem har en viktig roll i en sådan bostadspolitik. En bostadspolitik som också kan bidra till att utveckla hela Gotland. Därför är vi emot utförsäljningar som vi anser leder till motsatsen, Det är inte genom utförsäljningar vi kan genomföra en bra och rättvis bostadspolitik.

En utförsäljning av över 800 bostäder är en försvagning av allmännyttiga Gotlandshem och är därför en oacceptabel försämring för möjligheten att driva av en social bostadspolitik.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk