Brittis

Vi prioriterar välfärden

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter i budget 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till positiv utveckling för Gotland.

Viktigaste satsningen gör vi på regionens medarbetare genom 100 miljoner kronor 2018 och lika mycket 2019 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg. Socialtjänstens arbete för barn och unga stärks med 20 miljoner och äldreomsorgen med drygt 20 miljoner.

Skolan får tillskott för fler barn samt den nya förskolan på A7.

Vi fortsätter också finansiera god vård genom att avsätta 43,2 miljoner för ökade behov och medicinsk utveckling samt påbörjar arbetet med en ny, bättre akutmottagning.

Många gotländska verksamheter får också mer resurser tack vare regeringens och Vänsterpartiets budgetsatsningar!

Region Gotlands ekonomi utvecklas i rätt riktning. Långsiktigt arbete kring budget och finansiering ger våra verksamheter stabila planeringsförutsättningar samtidigt som vi vet att vi måste sänka våra kostnader och omfördela resurser.

Tidigare beslutade besparingar på 170 miljoner 2017-2019 är viktiga att genomföra.

Nya kortsiktiga besparingar riskerar att få stora negativa konsekvenser för gotlänningarna.

Arbetskraftsbrist är en av de stora utmaningarna samtidigt som några står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi avsätter därför 1 miljon kronor för insatser utifrån gotländska behov. Nyanlända är en viktig resurs för det gotländska samhället.

Därför förstärker vi arbetet med integration och etablering med totalt 3 miljoner kronor.

Fokus för satsningen är arbete och studier samt delaktighet genom kultur och idrott. Gotland ska vara en bra plats för boende, besökare och företag.

Vi tillför därför resurser till samverkan för landsbygdsutveckling, ett förstärkt tillväxtarbete och gör en särskild satsning som syftar till att våra stränder och unika kultur- och naturmiljöer ska bli än mer välkomnande.

Vi vill säkra tillgången till bad på södra Gotland. Därför ska en plan tas fram för Hemsebadets utveckling och en förstudie för badhus i Visby genomföras -18. Den rödgröna majoriteten arbetar systematiskt för att komma tillrätta med Region Gotlands ekonomiska utmaningar samtidigt som vi tar ansvar för att Gotland ska fortsätta utvecklas som en bra plats att bo och leva på.

 

 

Kopiera länk