Brittis

Varför spara mer?

Insändare från Brittis Benzler, publicerad i GA 31/10.

Varför spara mer på servicen till gotlänningarna 2018 när behoven och pengarna finns?

De borgerliga partierna, Centern, Moderaterna och Liberalerna är upprörda över att den rödgröna majoriteten inte vill spara ytterligare 50 miljoner på vård, omsorg och service 2018. Det är väldigt svårt att tolka på annat sätt än att man anser att försämrad kommunal service har ett egenvärde, att man vill minska den gemensamma delen av samhällsekonomin. För behoven finns där, människor som är sjuka, gamla som behöver hjälp, föräldrar som vill ha plats i en bra förskola, och de som vill låna en bok eller åka buss. Varför ska man spara mer på det som uppskattas och behövs?

Redan det sparpaket som finns, att 170 miljoner på tre år ska flyttas från annan verksamhet till sjukvård och äldreomsorg, är svårt för förvaltningar och nämnder att klara av. Jag vet ingen nämnd eller förvaltning som inte säger att det är svårt att klara av budget och sparkrav, och att det kommer att få konsekvenser för de som berörs av verksamheten. Redan sparkravet för 2017, de första 63 av de 170 miljonerna har fått konsekvenser för bland annat elever, de som behöver resa till sjukvård och för dem som brukade bada i Romabadet.

Hur kan man föreslå mer besparingar innan man ens vet konsekvenserna av 2018 och 2019 års besparingar? Hur påverkas medarbetarna? Hur påverkas utbud och kvalitet?

De borgerliga partierna argumenterar för att en utredning på vårvintern 2016 ansåg att ekonomin behövde stärkas med 200 miljoner, genom besparingar. Men det finns fler sätt att stärka budgeten. Man kan till exempel höja statsbidragen till kommuner och regioner. Det är Vänsterpartiets väg, i budgetförhandlingar med regeringen våren 2016 krävde vi ytterligare 10 miljarder i fria, generella statsbidrag. Det tyckte regeringen var ett bra förslag, så från 2017 är det verklighet. För Gotland betyder det cirka 35 miljoner till årets budget och ungefär 50 miljoner per år från 2020.

För att Gotland ska vara en attraktiv plats där människor vill bo behöver välfärden utvecklas, fler bostäder byggas och fler få möjlighet till utbildning så att näringslivet kan rekrytera och utvecklas. Det arbetar Vänsterpartiet för.

Kopiera länk