Bostadspolitik

Sälj inte ut

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Gotlandshems styrelse har beslutat om en försäljning av 884 bostäder i Gråbo. Det är ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vi som utsetts av Vänsterpartiet till styrelseuppdrag i Gotlandshem har under hela processen varit kritiska mot denna inriktning och har därför nu reserverat oss mot beslutet att sälja 884 bostäder i Gråbo.

Slutligt avgörande om en försäljning kommer att ske av regionfullmäktige den 18 december och vi hoppas på en bred och bra diskussion inför detta beslut. För att öppet och tydligt kunna redovisa vårt ställningstagande lämnade vi därför nu våra uppdrag. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas.

Majoriteten i Gotlandshems styrelse säger att en försäljning är nödvändig av ekonomiska skäl men vi menar att detta inte stämmer. Områdena i Gråbo som säljs, Stäven och Bogen 1, har ett driftnetto på 33,5 miljoner om året. Nu säljs dessa bostäder för 609 miljoner kronor och vi menar att sådana affärer inte räddar inte företagets ekonomi.

Hyresgästerna i de bostäder som säljs får en otryggare situation med ett företag som ser bostäderna som ett avkastningsobjekt. Påståenden om oförändrade villkor finns det inga som helst garantier för. Vi vet att det finns företag som köper upp områden och snabbt påbörjar renoveringar för att få upp hyrorna. Dessvärre är det också så att de regler som gäller för hyressättning ger ett svagare skydd för hyresgästen idag än före 2011 när allmännyttans självkostnadshyror var utgångspunkten för att sätta hyran.

En välfungerande allmännytta med ett brett utbud av bostäder är bra för alla. Där kan alla efterfråga en bostad och behandlas lika. Kötiden ska avgöra och inte kontakter eller tjockleken på plånboken. Och en del lägenheter fördelas efter behov.

Vi beklagar styrelsens beslut om försäljning men också och att styrelsens majoritet inte välkomnar en öppen debatt om denna fråga där också vi som deltar i styrelsens arbete kan agera och redovisa våra åsikter. På styrelsemötet föreslog vi en sådan ordning som vi tycker stämmer bra med regionfullmäktiges ägardirektiv för Gotlandshem som efterlyser ”öppenhet, debatt och politisk styrning.” Men styrelsens majoritet avvisade detta och därför valde vi att lämna våra uppdrag.

 

 

Kopiera länk