Bostadspolitik

Sälj inte ut Gotlandshem

Gotlandshems styrelse har nu beslutat att driva igenom en försäljning av över 900 lägenheter, huvuddelen i Visby.

Gotlandshems styrelse har nu beslutat att driva igenom en försäljning av över 900 lägenheter, huvuddelen i Visby.

Det ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vänsterpartiets ledamot och ersättare i Gotlandshems styrelse lämnar nu styrelsen för att öppet kunna redovisa sitt ställningstagande. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas.

De ekonomiska motiv som Gotlandshems ledning och styrelsemajoritet har håller inte. Områdena i Gråbo som säljs (Stäven och Bogen 1) har ett driftnetto på 33,5 miljoner om året. Nu säljs dessa bostäder för 609 miljoner kronor, med en ränta på 2 % så ger den intäkten en årlig kostnadsminskning på drygt 12 miljoner kronor. Det är ett försämrat resultat på cirka 20 miljoner om året som direkt 2018 kommer att påverka Gotlandshems ekonomi.

Hyresgästerna i de bostäder som säljs får en otryggare situation med ett företag som ser bostäderna som ett avkastningsobjekt. Påståenden om oförändrade villkor finns det inga som helst garantier för. Vi vet att det finns företag som köper upp områden och snabbt påbörjar renoveringar för att få upp hyrorna. Dessvärre är det också så att de regler som gäller för hyressättning ger ett svagare skydd iför hyresgästen idag än före 2010 när allmännyttans självkostnadshyror var utgångspunkten för att sätta hyran. Efter 2010 har hyressättningen alltmer närmat sig marknadshyror.

En välfungerande allmännytta med ett brett utbud av bostäder är bra för alla. Där kan alla efterfråga en bostad och behandlas lika. Kötiden ska avgöra och inte kontakter eller tjockleken på plånboken. Och en del lägenheter fördelas efter behov.

Klicka här så kan du läsa hela pressmeddelandet!

Kopiera länk