Ekonomi

Om Gotlands budget 2018

Idag redovisar den rödgröna majoriteten på Gotland läget inför 2018.

Det går bra för Gotland. Vi ser en positiv befolkningsutveckling och vi har lägst arbetslöshet i landet. Gotlands attraktivitet är stor och ön attraherar både besökare och nya gotlänningar. Företagsamheten har ökat tolv år i rad och lönsamheten i gotländska företag är god. Företag inom olika branscher etablerar sig på ön vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser utvecklingskraften i det gotländska samhället. Vårt småskaliga näringsliv utvecklas väl, vilket är ett resultat av målmedvetna och långsiktiga satsningar hos det gotländska näringslivet och Region Gotland, ofta i samverkan.

Samtidigt är de demografiska utmaningarna, där vi blir färre i arbetsför ålder i förhållande till ett ökat antal barn och äldre, en stor utmaning för hela Gotland. Av stor vikt är därför att stärka upp med insatser för att möta den brist på arbetskraft med rätt kompetens som blir allt mer påtaglig både hos företag och offentliga arbetsgivare.

Här kan du läsa hela budgetskrivelsen.

Här finns mer siffror och underlag.

 

 

Kopiera länk