Bostadspolitik

Allmännyttan har en viktig roll

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 3 oktober och GT den 10 oktober.

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 3 oktober och GT den 10 oktober.

 Anna Hrdlicka (M) har i två insändare, försökt försvara att Gotlandshem ska sälja nästan tusen lägenheter men inget av det hon skriver kan minska den oro som hyresgästerna känner.

Anna Hrdlicka menar att om Gotlandshem säljer 944 lägenheter så är det inte hyresgästernas hem som säljs utan bara byggnaderna! Men det är förstås alla de människor som bor där det handlar om, det är ju deras hem det gäller. När byggnaderna har bytt ägare är det den nye ägaren som avgör villkoren för de boende.

De jag pratat med vill helst ha kvar Gotlandshem som ägare, det är helt enkelt tryggare med ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag. Ett bolag som har i uppdrag ”att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.” som det uttrycks i ägardirektiven. Gotlandshems uppdrag är inte att sälja som Anna påstår i sin insändare. Vill gärna veta vad Anna menar med att försäljningen är ett sätt att anpassa beståndet? Till vad/vem ska det anpassas?

Anna Hrdlicka försöker ge en bild av att Gotlandshem knappast alls har ekonomiska möjligheter att klara underhållet av sina bostäder. Bara en del av vinsten på 7,1 miljoner kan, enligt Anna gå till underhåll. Men det är en bild som inte stämmer, det är inte så att det är vinsten som går till underhåll av Gotlandshems bostäder och de summor som går till underhåll är många gånger större än de 7,1 miljoner Anna nämner. Anna lyfter även att eventuella renoveringar GotlandsHem kommer att utföra skulle kallas ”lyxrenoveringar” vilket jag inte ser som en risk då det inte är något allmännyttan blivit anklagade för hittills på Gotland, och de har gjort en del omfattande renoveringar. Är nyfiken på om Anna kan garantera att en ny hyresvärd inte kommer att utföra lyxrenoveringar?

Min första insändare handlade om att: ”stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas.”

Tyvärr är det så och det innebär att ingen kan veta vad som kan ske med hyrorna. Anna Hrdlicka försöker som en sorts svar på detta hävda att vi nog aldrig haft bruksvärdeshyror, trots att hon har fel så är det förstås inte några lugnande besked till de hyresgäster som bor i de lägenheter som ska säljas.

Pia Malmros, Vänsterpartiet

Här kan du läsa (den senaste) insändaren från Anna Hrdlicka:

http://helagotland.se/insandare/forblir-hem-pa-gotland-aven-nar-gotlandshem-salt-14909533.aspx

 

 

Kopiera länk