Bostadspolitik

Gotlandshem behöver växa

Insändare av Brittis Benzler och Monika Eriksson publicerad av GT 24 augusti.

Insändare av Brittis Benzler och Monika Eriksson publicerad av GT 24 augusti.

Nu föreslås försäljning av cirka 1 000 av Gotlandshems lägenheter. Från Vänsterpartiets sida är vi motståndare till detta.

Vi ser det som en ytterligare nedmontering av den sociala bostadspolitiken. Vi anser att Gotlandshem behöver växa.

Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp som ett resultat av en stark arbetarrörelse som hade en bestämd vision om en ny bostadspolitik. En social bostadspolitik där ett av de viktiga målen har varit att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför skapades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

 

Genom att de allmännyttiga företagen utvecklats och växt så har deras betydelse för hela bostadsmarknaden blivit stor. Kanske är det därför som allmännyttan attackerats så starkt av nyliberala företrädare. Man har ifrågasatt de allmännyttiga idéerna, krävt affärsmässighet och minskad politisk påverkan av hyrorna. Stöd till byggande av hyresrätter har avskaffats och andrahandsuthyrning har underlättats.

Denna nedmontering av den sociala bostadspolitiken har lett till bostadsbrist, och höga kostnader för många hyresgäster. Den har också lett till att fler områden domineras av antingen ganska rika eller ganska fattiga människor. Det som kallas bostadssegregation.

Men kanske finns en viss ljusning i bostadspolitiken – sedan några månader finns nu ett investeringsstöd till byggande av hyresrätter som kan ge rimligare hyror i nyproducerade lägenheter. Ett stöd som är ett resultat av budgetsamarbetet mellan Vänsterpartiet och regeringen.

Det också angeläget att slåss för de allmännyttiga bostadsföretagen så att de kan utvecklas och spela en viktig roll på bostadsmarknaden i framtiden. Då kan det förstås inte handla om att sälja ut allmännyttan utan om att ta striden för en idé om allas rätt till en bostad med en rimlig kostnad – då duger inte vinstintressen, då behövs starka allmännyttiga bostadsföretag.

Gotlandshem behöver växa, inte sälja ut.

Brittis Benzler gruppledare Vänsterpartiet
Monika Eriksson (V) vice ordförande socialnämnden

 

 

Kopiera länk