Insändare

Elkabeln måste byggas

Insändare från Birger Lahti och Saga Carlgren, publicerad i GA 30 juni.

Insändare från Birger Lahti och Saga Carlgren, publicerad i GA 30 juni.

På statliga Svenska kraftnäts hemsida kan man läsa följande:

Vi bygger ut det svenska stamnätet för att transportera el från ny vindkraft, motverka begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.”

Samtidigt har en ny styrelse beslutat att slänga många års förberedelser för att göra just detta – i form av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet, i soptunnan.

Mycket planering och investeringar på mellan 75-100 miljoner kronor har sedan 2009 utgått från att en ny kabel ska byggas, efter beslut i Svenska kraftnäts styrelse. Ska nedlagd tid och investerade miljoner gå om intet för att det inte går att lita till att en statlig myndighet håller sitt ord? Långsiktighet bör vara nyckelord för statens agerande i viktiga försörjningsfrågor som denna.

För att säkra den svenska elförsörjningen behöver förnybar energi byggas ut även i södra Sverige. I norra Sverige har vi visserligen överproduktion, men bristande transmissionskapacitet för att överföring av elproduktion eller effekt från norra till södra Sverige i tillräcklig omfattning. Den havsbaserade vindkraften är en viktig del av den önskade utbyggnaden i södra Sverige. Projekt som Blekinge offshore bör naturligtvis sättas i verket men även utbyggnad av vindkraft på Gotland är en möjlighet som inte får underskattas på det sätt som Svenska kraftnät nu gör. De befintliga elkablarna har i princip nått taket i sin överföringskapacitet. Att inte bygga den planerade elkabeln innebär ett stopp för utveckling av vindkraft på Gotland. Det går helt emot målsättningarna om en ökad andel förnybar energi i Sverige.

Den planerade kabeln mellan Gotland och fastlandet har även stor påverkan på elsäkerheten för Gotland. Att Gotland ska anslutas till stamnätet är ”ett statligt, infrastrukturellt ansvar”. Detta fastslog Svenska kraftnät för åtta år sedan. I det läge vi har nu, med återmilitarisering av ön ökar bara vikten av att staten tar ansvar för att säkra elförsörjningen till Gotland. Bygger man inte nu måste man göra det inom en 20-årsperiod då de gamla kablarna beräknas vara uttjänta. Varför inte ta vara på att projektet planerats i åtta år och mycket förarbete är gjort? Detta är helt enkelt huvudlöst och kortsiktigt agerande från Svenska kraftnäts sida och nu måste regeringen ta sitt ansvar och ge ett tydligt uppdrag:

Svenska kraftnät måste ta sitt ansvar för utvecklingen av förnybar energi i södra Sverige och en säker elförsörjning av Gotland. Den planerade elkabeln måste byggas!

Birger Lahti, riksdagsledamot (V), energipolitisk talesperson

Saga Carlgren, vice ordförande Vänsterpartiet Gotland

 

 

 

 

Kopiera länk