Insändare

Nej till Nato och Aurora.

Insändare skriven av Jan Svensson, publicerad i GA den 24 juni och GT 1 juli.

Insändare skriven av Jan Svensson, publicerad i GA den 24 juni och GT 1 juli.

I höst kommer det att genomföras en stor militär manöver på Gotland och delar av fastlandet. I manövern deltar Sverige, Finland och flera Natoländer. Övningen bygger på att Sverige har slutit ett värdlandsavtal med Nato och övningen har fått namnet Aurora. Vi är bekymrade över upprustningen kring Östersjön och det oroliga läget som är följden av detta. Vi är emot en anslutning till Nato och detta gäller även värdlandsavtalet som vi anser är en smygväg till Natomedlemskap. Vä

rdlandsavtalet innebär att Nato kan placera trupper och personal på svensk mark. Det finns inget uttalat förbud om att placera kärnvapen Gotland och Sverige. Detta kan innebära att Gotland kan bli en kärnvapen bas

med alla risker som det kan innebära. Avtalet innebär också möjligheten att föra krig mot 3:e land från Sverige och Gotland.  Vi anser att höstens stora militärövning Aurora tillsammans med Natoländer är ett stort steg mot anslutning till Nato. I Nato ingår 29 länder förutom våra grannländer Norge, Island, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike, England, Kanada, Usa med flera har några brister i yttrandefrihet, demokrati, där människor fängslas för att sina åsikter och minoriteter förtrycks. I flera av länderna är flykting mottagandet inhumant och ibland obefintligt. Exempel på sådana länder är Turkiet, Albanien, Rumänien, Bulgarien.

Vänsterpartiet inser att det är nödvändigt att det åter placeras militärpersonal på vår ö. Detta är bra för vår förmåga att hantera kriser både militära och civila på Gotland. Vi är också positiva till att värnplikten återinförs för att säkerställa att det gotländska försvaret får tillräcklig bemanning. Vår grundsyn är att Gotland och Sverige skall ha ett försvar som består av en militär- och en civildel. Vårt försvar skall vara ett folkförsvar och skall bestå av människor som bor och lever i Sverige. Vi vill att Sverige skall vara alliansfritt. Tack vara vår alliansfrihet har vårt land varit förskonat från krig i över 200 år. Att vi är ett litet alliansfritt land innebär att vi inte är något hot mot något land. Det innebär också att vi kan samtala med alla länder och hjälpa till med att medla när det uppstår kriser i vårt närområde. Det är i grunden andra åtgärder som bygger fred än militär rustning.

Vi ser inte Nato som ett alternativ utan värnar om Sveriges alliansfrihet

Jan Svensson Vänsterpartiet.

Kopiera länk