Brittis

Glädjande med en stark och växande vänster

Insändare från Brittis Benzler och Jörgen Benzler publicerad i GA den 19 juni och i GT den 21 juni.

Insändare från Brittis Benzler och Jörgen Benzler publicerad i GA den 19 juni och i GT den 21 juni.

Det var positivt att se Labours framgångar i parlamentsvalet i Storbritannien. Det var länge sedan vi sett ett traditionellt västeuropeiskt socialdemokratiskt parti gå till val på ett valmanifest med tydliga vänsteråsikter. Tyngdpunkten var inte att i första hand tillfredsställa medelklassens behov av mer pengar eller leta samarbete med borgerliga partier. I stället betonade man vänsteråsikter om ökad jämlikhet och mer rättvisa. Man menade att politiken leder till något bra för alla i samhället om det som produceras kan fördelas mer rättvist. Labour förslog mer resurser till sjukvården, skolan och annan gemensam offentlig verksamhet. Man föreslår en mer aktiv miljöpolitik och betonar vikten av ökad jämställdhet mellan könen.

Det är glädjande att ett vänstermanifest kan få ett så pass stort stöd från väljarna. Det borde bli så även här i Sverige och på Gotland. Även vi behöver en vänsterpolitik som verkligen leder till mer rättvisa och jämlikhet. Det behövs en politik som förbättrar villkoren på arbetsmarknaden så att osäkra visstidsanställningar, projektanställningar och oönskade deltidstjänster försvinner och ersätts med trygga anställningar med en lön det går att leva på. Det behövs en vänsterpolitik

som bygger fler bostäder och via ekonomiska samhällsstöd ger en nivå på hyran så att den går att betala. Sjukvården, skolan och omsorgen behöver mer resurser. Klimat- och miljöfrågor behöver tas på allvar och jämställdheten mellan män och kvinnor öka.

Labours vänstermanifest visade att en högre beskattning av de rika kan betala en stor del av de ökade kostnaderna deras förslag, i varje fall på kort sikt, medför. Detsamma borde vi göra i Sverige. Beskatta de rika hårdare. Ett exempel är våra fyra stora banker. År 2014 gjorde de en vinst på 72 miljarder kronor, år 2015 106 miljarder kronor och i fjol 92 miljarder kronor. Det är klart att det finns pengar och resurser att använda, det är bara det att de är orättvist och felaktigt fördelade.

Brittis Benzler
Jörgen Benzler

Vänsterpartiet på Gotland

Kopiera länk