Var rädd om hyresrätten.

Insändare från Saga Carlgren och Brittis Benzler, publicerad i GA 28/12 och GT 31/12.

En bra bostad är en viktig del av ett gott liv. Tillgång till bostäder är avgörande för en regions utveckling. En stor och väl fungerande allmännytta ökar möjligheterna att driva en bra bostadspolitik som syftar till att erbjuda alla en bra bostad till rimliga kostnader.

Att som nu föreslås sälja delar av Gotlandshems/allmännyttans bostäder innebär minskade möjligheter till en bra bostadspolitik. Några rimliga skäl till försäljning har inte redovisats och därför har Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverat sig mot beslutet om försäljning.

Styrelsens majoritet har också antagit en strategisk plan ”fastighetsstrategi” som ska vara företagets inriktning. Vänsterpartiet är kritiskt mot delar av fastighetsstrategin och anser därför att den bör förändras för att förtydliga och förstärka det allmännyttiga syftet. Förändringar som också skulle innebära att strategin stämmer bättre med de skrivningar som finns i ägardirektiven som fullmäktige i Region Gotland antagit. Ett kommunalt bostadsbolag finns till för att driva en social bostadspolitik. Det är viktigt att de boende har inflytande vid stora förändringar som påverkar deras boende eller ekonomi.

Vänsterpartiet anser inte att den fastighetsstrategi som antagits av styrelsens majoritet visar att omfattande försäljningar är en bra idé eller att det löser några viktiga problem för Gotlandshem. För vår del kan försäljningar bara i undantagsfall bli aktuella och då när fastigheter kan säljas till en aktör som har förutsättning att leva upp till de principer om allmännytta som gäller för Gotlandshem. Ett exempel skulle kunna vara lokala utvecklingsbolag.

Läget på den svenska bostadsmarknaden med stor bostadsbrist och ökande kostnader beror på att bostadspolitiken nästan avvecklats och marknadskrafterna har alltmer tagit över. Bygg- och bostadsbranschen krav på marknadshyror är en direkt följd av en svagare bostadspolitik. Därför behövs ett fortsatt starkt allmännyttigt bostadsföretag på Gotland och det kommer Vänsterpartiet att driva.

 

Saga Carlgren

Brittis Benzler

Vänsterpartiet Gotland

Det här inlägget postades i Bostadspolitik, Brittis, Insändare, säljinteutGotlandshem. Bokmärk permalänken.