Mer bostadspolitik behövs

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 24/12.

Företrädare för Byggindustrin försökte i GA den 5 dec hävda att byggkostnaderna knappast alls påverkar hyran. Jag påstod den 10 dec i GA att detta inte stämmer och nu har jag fått frågan (GA 19 dec) hur jag räknar, trots att det framgick av mitt inlägg.

I insändaren 10 dec skrev jag så här:

”Att bygga en kvadratmeter bostadsyta kostar idag, ganska lågt räknat, cirka 22 000 kronor……. om vi antar att byggföretagen skulle börja skänka tjänster och material till bostadsföretagen så kan hyran sänkas med kostnaden för räntor och avskrivningar för de 22 000 kronor som byggkostnaden är idag (fortfarande lågt räknat).

Hyran för en trerummare kan då sänkas med 5000 – 6000 kronor i månaden. Givetvis är det ingen som föreställer sig att byggföretagen ska börja skänka färdiga byggnader men summan visar ändå att byggkostnaderna är en stor andel av hyran i nybyggda bostäder.”  Uträknat: 22 000 kr/kvm*4%*75 kvm/12 mån = 5 500 kronor/mån. Vad är det som är svårt att förstå? Möjligen är kostnaden lågt räknad så summan är nog snarast underskattad.

Istället är det byggindustrins representanter som försöker sprida dimridåer genom att inte redovisa riktiga siffror och genom att beskriva momsen som en fast kostnad när sanningen är att den är en funktion av andra kostnader. Sänks materialpriset så minskar momsen.

Reinfeldtregeringens avveckling av bostadspolitiken ledde till akut bostadsbrist. Därför måste byggandet öka rejält.

Men det räcker inte att bara få fart på byggandet utan lika viktigt är att hyrorna i de nyproducerade bostäderna verkligen kan hållas på en nivå som kan betalas av de som behöver bostäder. Annars kommer det inte bli möjligt att bygga bort köerna. Dessutom innebär givetvis höga hyror i nyproducerade bostäder att segregationen ökar.

Så hyran är viktig och byggkostnaden är viktig för hyran men det finns fler viktiga frågor. Markpriset är viktigt. Rättvisa mellan upplåtelseformerna är viktigt. Insatser mot ökad segregation blir allt viktigare.

Sammantaget innebär det att bostadspolitiken måste bli mer kraftfull och mer än idag hålla tillbaka vinstintressena som länge nog exploaterat bostadsbristen för att pressa upp markpriser och andra kostnader. Dessutom måste orättvisorna mellan upplåtelseformerna bort. På kort sikt är investeringsbidraget till byggande av nya hyreslägenheter ett steg i rätt riktning. På längre sikt behövs en större översyn av bland annat skatter och rotavdrag för att minska orättvisorna.

 

Lars Bjurström (V)

Det här inlägget postades i Bostadspolitik, Insändare. Bokmärk permalänken.