Bostadspolitik

Stärk allmännyttan – Om Gotlandshems föreslagna försäljning

V-logga_CMYK_RodVänsterpartiet stöder inte beslutet i Gotlandshems styrelse om att försöka sälja ut bostäder. Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverade dig därför mot beslutet eftersom inga goda skäl för försäljning har redovisats. Gotlandshem har ett viktigt allmännyttigt uppdrag vilket bland annat innebär att alla ska ha möjligheter till en bra bostad till rimliga kostnader. Affärsmässigheten får inte bli viktigare än det allmännyttiga syftet.

Vänsterpartiet stöder inte beslutet i Gotlandshems styrelse om att försöka sälja ut bostäder. Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverade dig därför mot beslutet eftersom inga goda skäl för försäljning har redovisats. Gotlandshem har ett viktigt allmännyttigt uppdrag vilket bland annat innebär att alla ska ha möjligheter till en bra bostad till rimliga kostnader. Affärsmässigheten får inte bli viktigare än det allmännyttiga syftet.

En stor och väl fungerande allmännytta ökar möjligheterna att driva en bra bostadspolitik som syftar till att erbjuda alla en bra bostad till rimliga kostnader. Därför innebär en försäljning av Gotlandshems/allmännyttans bostäder minskade möjligheter till en bra bostadspolitik och det finns heller inte några ekonomiska eller andra skäl för att Gotlandshem ska sälja bostäder.

Många av Gotlandshems bostäder behöver nu och inom några år renoveras och förbättras och det är en stor utmaning för företaget. Dessutom behöver Gotlandshem producera nya bostäder för att tillgodose behov och efterfrågan av hyreslägenheter.

Läget på den svenska bostadsmarknaden med stor bostadsbrist och ökande kostnader beror på att bostadspolitiken nästan avvecklats och marknadskrafterna har alltmer tagit över. Bygg- och bostadsbranschen krav på marknadshyror är en direkt följd av en svagare bostadspolitik. Därför behövs ett fortsatt starkt allmännyttigt bostadsföretag på Gotland och det kommer Vänsterpartiet att driva.

 

 

Kopiera länk