Insändare

Mineralavgift, Ja tack!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare från Lars Bjurström, publicerad i GT 9 november.

Insändare från Lars Bjurström, publicerad i GT 9 november.

Flera skribenter har de senaste dagarna efterlyst en politik så att värdet av naturtillgångar som utnyttjas förs tillbaka till det lokala samhället (Gotlands Folkblad 26/10 0ch 31/10). Det är en bra tanke. Sverige är enligt Världsbanken det land som har lägst beskattning av samtliga ”gruvländer” i världen. Vänsterpartiet driver därför kravet på höjd beskattning av både koncessionsmineral, som till exempel järn, och av jordägarmineraler som kalksten. Vi föreslår också att dessa intäkter ska återföras till de områden där brytningen sker, för att kunna stärka service, infrastruktur eller andra näringar.

Höjd mineralavgift och skärpta miljökrav för gruvdrift är två av de frågor som bör ingå i den utredning om ny minerallagstiftning som Vänsterpartiet kommit överens med regeringen om att tillsätta.

Lars Bjurström
Ordförande Vänsterpartiet Gotland

 

Kopiera länk