Insändare

Satsa på vårdcentralen i Klintehamn

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHelenOLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare från Jennie Jarve, Helen Kristiansson och Lars Bjurström, publicerad i GA 5 oktober och GT 6 oktober.

HelenOLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare från Jennie Jarve, Helen Kristiansson och Lars Bjurström, publicerad i GA 5 oktober och GT 6 oktober.

Det är viktigt för hela sjukvården på Gotland att vi satsar på primärvården/vårdcentralerna. Alla vårdcentraler behövs och alla ska utvecklas. Därför borde det vara en självklarhet att vårdcentralen i Klintehamn blir kvar och därför kommer vi givetvis att hårt driva detta i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Gotland har ganska många vårdcentraler och det beror på att det finns levande orter på hela Gotland och det vill vi slå vakt om. Men det betyder också att vårdcentralerna är lite mer sårbara vid, till exempel, personalförändringar och det är en sådan vi ser i Klintehamn just nu. Tidigare har andra vårdcentraler haft liknande bekymmer. För att möta den risk för sårbarhet som viktiga, men ganska små, verksamheter har så måste vårdcentralerna vara en angelägenhet för hela sjukvården och hela sjukvårdens resurser ska kunna användas.

Därför måste det vara en förstahandslösning att regionen fortsätter som huvudman för vårdcentralen i Klintehamn. Vårdcentralen i Klintehamn, liksom andra vårdcentraler, bör också kunna utvecklas genom att mer specialistvård kan göras på vårdcentralerna.

Vi ser också gärna att vårdcentralerna ges större möjligheter att styra sin egen verksamhet men också en ökad samverkan inte minst genom sjukhusets resurser också måste kunna användas på vårdcentralerna.

Jennie Jarve
Helen Kristiansson
Lars Bjurström

Vänsterpartister i hälso- och sjukvårdsnämnden

Kopiera länk