Varför vill regeringen skapa ett b-lag i lärarkåren?

Insändare från Brittis Benzler, Tito Silva, Veronica Liljeberg, Saga Carlgren 0ch
Annamaria Bauer. Publicerad i GT 21 september och GA 24 september.

Lärarkåren på Gotland och i landet har en alltför låg löneutveckling. Det är en av flera orsaker till att yrket tappar i attraktivitet. Det här har utbildningsminister Gustav Fridolin (mp) insett. Tyvärr hanterar han och regeringen inte den här situationen på ett bra sätt. Istället för att göra upp med tidigare regerings misslyckade förstelärarreform, fortsätter han på den inslagna vägen och sjösätter ”Lärarlönelyftet”. Att regeringen ser att det krävs högre lärarlöner för att göra yrket attraktivt är positivt, men att bestämma att högre löner bara ska ges till en del av lärarkåren är ett misstag. Det sänder signalen att den andra halvan inte är värd någonting.

Både på Gotland och i andra delar av landet berättar skolledare om svårigheter med att fördela pengarna och att det skapar oro inom lärarkollektivet. På Gotland arbetar vi på olika sätt med kollegialt lärande. Det innebär att lärare arbetar tillsammans för att utveckla undervisningen. Risken finns att regeringens reform kommer att försvåra dessa gemensamma processer och att både lärare och elever drabbas.

Det är sorgligt att en rödgrön regering väljer den nyliberala logiken om konkurrens och hierarkier istället för att värna sammanhållning och att lyfta hela lärarkollektivets löner. Lärarjobbet handlar om att samarbeta, men regeringens politik undergräver lagkänslan ute på våra skolor.

Vi anser också att det är ett misstag att tro att ett yrke blir mer attraktivt bara på grund av att skillnaderna i löner ökar. Läraryrket behöver vara utvecklande och attraktivt för alla lärare och inte bara för några. Ett bättre sätt att garantera yrkets attraktivitet vore att se till att skolan liksom välfärden generellt har en rimlig finansiering. Likvärdig utbildning med hög kvalitet är grunden i ett demokratiskt samhälle och måste få kosta därefter. Staten måste ta ett större ansvar för att finansiera välfärden.

Att genom ”lärarlönelyftet” skapa ett b-lag i lärarkollektivet är ett misstag.
Vi behöver alla lärares engagemang och motivation för att nå målen om att alla elever ska lämna skolan med goda resultat och en tro på en positiv framtid!

Brittis Benzler, V i BUN
Tito Silva, V i BUN
Veronica Liljeberg, V i BUN
Saga Carlgren, V i GVN
Annamaria Bauer, V i GVN

Det här inlägget postades i Insändare, Skolpolitik. Bokmärk permalänken.