Insändare

Alla vårdcentraler behövs när vi ska satsa på primärvården

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT och GA den 16 september.

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT och GA den 16 september.

Växande vårdbehov och större möjligheter att behandla sjukdomar kommer att innebära att vi måste vara beredda att satsa mer påsjukvården men vi måste också satsa mer på förebyggande och tidiga insatser för att resurserna ska användas på bästa sätt.
För ungefär ett halvår sedan presenterades den statliga utredning (SOU 2016:2) som haft till uppgift att presentera hur sjukvården kan förbättras för att den ska klara sitt uppdrag i framtiden. Ett av de absolut viktigaste förslagen är att primärvården/vårdcentralerna måste få en utökad och viktigare roll. Det var ett helt väntat förslag, med tanke på att den svenska sjukvården lägger en mindre andel på primärvården/vårdcentralerna än jämförbara länder.
Ett sätt att stärka primärvården/vårdcentralerna är att mer specialistvård kan göras på vårdcentralerna. Vårdcentraler som finns nära för de allra flesta och som har goda möjligheter att jobba förebyggande och med tidiga insatser. I takt med att mer vård kommer att bedrivas i hemmet kommer också det också att vara viktigt med vårdcentraler på hela Gotland.
Primärvården/vårdcentralerna måste därför tydligt bli en angelägenhet för hela sjukvården. Det är viktigt därför att sjukhusens resurser också måste kunna användas på vårdcentralerna men det är också viktigt eftersom de relativt små enheter som vårdcentraler är ganska sårbara, inte minst vid personalbrist. Lösningen på detta får inte bli allt färre vårdcentraler utan just ett gemensamt ansvar för hela sjukvården.

Genom vårdval och en stor ökning av hyrläkare har vården blivit alltmer affärsmässigt styrd och många patienter får inte den vård de borde ha rätt till. Tanken med offentligt ägda och drivna vårdcentraler måste vara att möta den utvecklingen genom att inte se vårdcentralerna som affärsenheter och patienterna som kunder utan satsa på en bra primärvård för alla, på hela Gotland.
Vårdcentralen i Klintehamn får inte ses som affärsenhet utan som en viktig samhällsservice och en viktig del i den satsning som nyligen föreslagits av en statlig utredning. Därför är det viktigt att nu ganska snabbt göra en rejäl satsning på en nystart för vårdcentralen i Klintehamn som sedan en tid saknar fast anställda läkare.

Lars Bjurström (V),
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kopiera länk