Vänsterpartiet om Romabadet

OLYMPUS DIGITAL CAMERASvar till Irene Magnusson om Romabadet skrivet av Jan Svensson, publicerat i GT 14 april.

Vänsterpartiets representanter i Kultur och fritidsnämnden fegar inte ur, vi försöker se helheter i en svår ekonomisk situation. Vi bygger vårt ställningstagande på vad experterna från Betonginstitutet och tekniska förvaltningen säger att de inte kan garantera de badandes säkerhet, att betong konstruktionen är så angripen att vid några av borrhålen var som att borra i kexchoklad. Förutom att bassängkonstruktionen är dålig, är reningsanläggningen i behov av att bytas ut. Att badet har blivit så dåligt beror till stor del på att badet har varit så populärt, med varmt vatten och många badande, som har gjort att livslängden har nått sitt slut. Hemsebadet och Solbergabadet har också problem men inte lika stora som Romabadet och beräknas med mindre reparationer hålla några år till. Enligt uppgift från Tekniska nämnden är kostnaden för att renovera Roma badet ca 60 miljoner. Anders Larsson som sitter i Kultur och fritidsnämnden sa att det går att göra billigare för ca 15 miljoner, även det ger ökade driftskostnader med över en miljon per år. Kultur och fritidsnämnden är hyresgäster, vi kan inte hyra ett bad som inte är säkert för personal och de badande. Dessa är skälen till varför vi medverkade till en stängning av Romabadet. Med ett bad mindre, arbetar Kultur och fritidsförvaltningen med att tillgodose  behovet av bad för skolor, föreningar och allmänhet. Vänsterpartiet har drivit frågan om att säkra badet i Fårösund, och är beredda att finansiera det. Utifrån vårt dåliga ekonomiska läge i Region Gotland med stora beslutade investeringar, känns det i dagsläget svårt att tro, att vi kan få pengar till badinvesteringar de kommande åren. Så låt oss istället planera för ett nytt bad som även kan täcka behovet i framtiden.

Jag förstår att Irene Magnusson ställer lite högre krav på Vänsterpartiet och även om vi inte kunde leva upp till Irenes förväntningar när det gäller Romabadet så har vi höga ambitioner när det gäller att slå vakt om en bra välfärd på hela ön. Det hänger förstås ihop med att vi är beredda att omfördela resurser till välfärden och det har Vänsterpartiet visat bland annat i budgetförhandlingarna med regeringen och som gett konkreta resultat. För några år sedan var vi med och drev igenom högre kommunalskatt här på Gotland och lite förvånande är det just när det gäller Romabadet att ett parti som då röstade mot mer resurser till välfärden ändå anser sig kunna lova mest.

Jan Svensson (V)

Det här inlägget postades i Insändare. Bokmärk permalänken.