Insändare

Gotland behöver YH-utbildning

OLYMPUS DIGITAL CAMERASvar till Tenny Larssons insändare 6 april, skrivet av Saga Carlgren. Publicerat i GT och GA den 9 april.

Svar till Tenny Larssons insändare 6 april, skrivet av Saga Carlgren. Publicerat i GT och GA den 9 april.

I sin insändare ifrågasätter Tenny Larsson varför vi startar en yrkeshögskoleutbildning till Drift- och underhållstekniker till hösten när utbildningar inom samma område men på ungdomsgymnasiet lagts ned. Jag ska försöka förklara hur vi från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resonerat när det gäller detta.

För det första är en YH-utbildning inom detta område inte detsamma som en utbildning på gymnasienivå. Denna utbildning kräver en examen från gymnasiet och den ger en högre kompetens inom drift- och underhållsteknik än en gymnasieutbildning kan ge. Den nya utbildningen är tvåårig och är tänkt att inte bara ge teknisk kompetens utan även ledarskap och kvalitetsteknik vilket inte bara ger goda förutsättningar för studenten att få jobb utan också är en bra grund för en fortsatt karriär inom branschen. Det är också en utbildning som näringslivet i berörda branscher ser positivt på och dessutom själva aktivt deltar i att skapa. Den ett-åriga gymnasieutbildning för vuxna, till drift och underhållstekniker vi genomförde förra läsåret gav ett gott resultat där minst 75  % av de examinerade idag jobbar inom utbildningens branscher.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är stolt och glad över att ha bidragit till att bredda möjligheterna för gotländska vuxna att studera på hemmaplan.

De senaste åren har flera inriktningar på ungdomsgymnasiet lagts ned, det är helt riktigt. Några av dem hade kunnat vara en bra grund för vidare studier på yrkeshögskola. Det finns flera skäl till detta. Ett av de största skälen var att antalet unga i gymnasieåldern kraftigt minskat de senaste åren. Det fick effekten att flera inriktningar hade svårt att få tillräckligt många elever. Utan elever faller utbildningen, hur gärna man än vill ha den kvar. Vi har dock sett att utbildningar inom det här området för vuxna har betydligt lättare att få studerande. Frågan är varför 16-åringar inte väljer utbildningar inom industriyrken medan vuxna gärna gör det.

En YH-utbildning bekostas helt av staten så gymnasieprogram och YH-utbildningar konkurrerar inte med varandra om kommunala pengar. Snarare bör de kunna dra nytta av varandra i arbetet med att få fler att utbilda sig inom det tekniska området.

Välkommen att söka någon av våra YH utbildningar.

Den 15 maj är sista ansökningsdag till Drift- och underhållstekniker.

Saga Carlgren, ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kopiera länk