Ekonomi

Välfärd för solidaritet

ettanHär kommer ett svar på förra veckans ledare i Gotlands Folkblad (GT). Ledartexten publicerades 16 mars och svaret skickades på kvällen samma dag men publiceras först idag och efter att texten skurits ner till under 2500 tecken.. Dessutom har tidningen ändrat rubriken. Samtidigt publicerar Håkan Ericson en ny attack på rejält på den sida som han styr. Det blir väldigt svårt att föra en debatt på sådana villkor. Här är svaret med texten före nedskärning.

Här kommer ett svar på förra veckans ledare i Gotlands Folkblad (GT). Ledartexten publicerades 16 mars och svaret skickades på kvällen samma dag men publiceras först idag och efter att texten skurits ner till under 2500 tecken.. Dessutom har tidningen ändrat rubriken. Samtidigt publicerar Håkan Ericson en ny attack på rejält på den sida som han styr. Det blir väldigt svårt att föra en debatt på sådana villkor. Här är svaret med texten före nedskärning.

För Vänsterpartiet är det viktigt att stå upp för de som drabbas om välfärden skärs ner, och det är det frågan gäller nu, anser vi.

I en ledare 16 mars försöker Håkan Ericsson göra vårt förslag om lite högre skatter för att klara välfärden till en fråga om mod – mod att skära ner alltså. För oss handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Vi tror på rättvisa och solidaritet. Vi vill driva på för att hela ön ska ha en bra välfärd.

Det är sant att Gotland har högre kostnader för skolan än många andra kommuner men det är en medveten och bra satsning. En bra skola lägger grunden för möjligheterna till ett bra liv med egen försörjning och god hälsa. Ett brett utbud inom gymnasieskolan är viktigt både för eleverna och för arbetsmarknadens behov. Att fler elever klarar skolan med goda resultat är en de viktigaste förebyggande insatser vi kan göra. En nedrustning av skolan kan därför aldrig vara ett sätt att klara ekonomin.

Vänsterpartiet är beredda att höja skatten men givetvis måste vi också jobba med effektiviseringar och hushållning. Vi är skyldiga medborgarna att alltid kräva att skatterna används på ett bra och effektivt sätt.

Håkan Ericsson tycker att vi borde leta besparingar som inte drabbar så hårt, som exempel nämner han läkarlöner och läkemedel. Vi välkomnar förslag på dessa områden. Vänsterpartiet Gotland har tagit upp frågan om läkemedelskostnaderna i ett öppet brev till vår egen riksdagsgrupp men också i andra sammanhang. Vad gör Håkan Ericssons eget parti?

Håkan Ericssons slutsats blir ändå att skolan bör spara 100 miljoner kronor och det är precis det som Vänsterpartiet inte ställer upp på.

För Vänsterpartiet Gotland kommer det aldrig att vara ett mål att försöka ”överträffa” andra kommuners besparingar. Tvärtom tror vi att en bra utbildning, kultur, äldreomsorg och sjukvård är viktiga i det goda samhälle vi vill vara med och bygga. Det ger möjlighet till ett samhälle som präglas av solidaritet och omtanke snarare än konkurrens och girighet.

Jag håller med Håkan Ericsson på två punkter.

  1. Vänsterpartiet har många duktiga och erfarna politiker. Det är i hög grad dom som ligger bakom slutsatsen att stora nedskärningar är fel väg att gå.
  2. Det är bättre att staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar för välfärden än att vi ska höja kommunalskatten. Det betonar vi tydligt i uttalandet bland annat genom att inledningen framhålla att det är Reinfeldtregeringen stora skattesänkningar som pressar den offentliga ekonomin.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fört fram flera välgrundade förslag på högre statliga skatter som slår lite mer rättvist. Förmögenhetsskatt, höjd fastighetsavgift för de dyraste villorna, en ny form av arvs- och gåvoskatt, minskade avdragsmöjligheter i bolagsskatten och högre statlig inkomstskatt på höga inkomster. Förslag som Håkan Ericsson gärna får stödja. Hans parti verkar dessvärre inte göra det.

Lars Bjurström Ordförande Vänsterpartiet Gotland

Den text som ”inte fick plats” är de två numrerade punktsatserna.

Kopiera länk