Pressmeddelande

Högre skatt för välfärden – pressmeddelande

V-logga_CMYK_RodPressmeddelande om uttalande antaget på Vänsterpartiet Gotlands årsmöte den 13 mars 2016.

Pressmeddelande om uttalande antaget på Vänsterpartiet Gotlands årsmöte den 13 mars 2016.

Högre skatt för välfärden

Vänsterpartiet vill ha en bra välfärd för alla på hela ön. Det är en fråga om solidaritet men det handlar också om att det är ett sätt att bidra till en bra utveckling av Gotland.

Vänsterpartiet säger därför bestämt nej till nedskärningar i välfärdens viktiga verksamheter och anser i första hand att staten måste ta ett ökat ekonomiskt ansvar för grundläggande välfärdskostnader till exempel skolan och sjukvården.

Om inte staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar är vårt förslag att vi höjer kommunalskatten istället för stora nedskärningar.

  • Det är viktigt att vi visar att det finns alternativ till stora nedskärningar i välfärden, därför säger vi nu att vi är beredda att höja kommunalskatten, säger Lars Bjurström, ordförande i Vänsterpartiet Gotland

Skolan pekas nu ut som ett område där stora besparingar borde göras. Det är inte politik som Vänsterpartiet kan ställa upp på och vi avvisar bestämt nedskärningar som riskerar skolans kvalité. Det är sant att Gotland har högre kostnader för skolan än många andra kommuner men det är en medveten och bra satsning.

  • En bra skola lägger grunden för möjligheterna till ett bra liv med egen försörjning och god hälsa. Ett brett utbud inom gymnasieskolan är viktigt både för eleverna och arbetsmarknadens behov. En nedrustning av skolan kan därför aldrig vara ett sätt att klara ekonomin, säger Brittis Benzler (V), regionråd.

Läs hela uttalandet här!

Pressmeddelandet som pdf.

 

Kopiera länk