Feminism

Dags för lön hela dagen

Gemensam insändare från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vårdförbundet, publicerad i GT och GA 8 mars.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är 13,2 procent. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 15:57. Varje dag. 15:57-rörelsen arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har lönegapet minskat med ynka 1,1 procentenheter. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. Vi kräver att det ska gå fortare än så.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken. En kvinna tjänar i genomsnitt 4400 kronor mindre varje månad, vilket blir 52 800 kronor på ett år. På Gotland är medellönen för kvinnor 27 200 i månaden, medan den är 30 600 för män. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, delade turer, sämre löneutveckling och mer osäkra anställningar i form av timanställning, vikariat och visstidsanställningar. På den svenska arbetsmarknaden jobbar 30 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 11 procent av männen. Män tar ut 25 procent av föräldrapenningdagarna och 37 procent av VAB-dagarna, och under ett vardagsdygn ägnar män cirka en timme mindre till obetalt hemarbete och omvårdnad av barn.

Ibland påstås det att kvinnors lägre löner beror på kortare utbildning eller mindre erfarenhet. Det stämmer inte. Kvinnor har i genomsnitt högre utbildningsnivå och en något högre snittålder på arbetsmarknaden.

Kvinnors lägre löner beror inte på att kvinnor presterar mindre eller sämre – det är ett uttryck för att kvinnor värderas lägre än män. För att bryta den strukturella diskrimineringen av kvinnor ställer
15:57-rörelsens fyra krav:

 1. En mer jämställd föräldraförsäkring
  Ansvaret för hem och familj måste delas lika.
 1. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  För kvinnors ekonomiska oberoende och för bättre arbetsvillkor i kvinnodominerade branscher.
 1. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med tio eller fler anställda
  De årliga kartläggningarna måste återinföras tillsammans med kontrollfunktioner som ser till att de efterlevs.
 1. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas
  De mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken inte har ett löneläge motsvarande yrkets krav, kompetens och ansvar måste motverkas.

I dag är det Internationella kvinnodagen. Klockan 15:57 deltar tusentals människor i manifestationer runt om i landet och i sociala medier. Vårt gemensamma budskap är: ”Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”.

15:57-rörelsen genom

Kristin Ekström, jämställdhetsambassadör, Miljöpartiet Gotland
Lars Bjurström, ordförande Vänsterpartiet Gotland
Elin Bååth, fullmäktigeledamot, Feministiskt Initiativ Gotland
Styrelsen, Vårdförbundet avdelning Gotland

Kopiera länk