Bostadspolitik

Det är nu vi behöver bostäder!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 20 februari och GT 22 februari.

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 20 februari och GT 22 februari.

Fler bostäder med rimliga hyror är nödvändigt för att alla ska kunna bo bra, på Gotland och i hela Sverige. Det blir ännu mer viktigt när många är på väg att flytta hit, till Gotland.

Tyvärr har marknadskrafterna tillåtits ta ett väldigt starkt grepp om bostadsbyggandet och S/MP-regeringen har ännu inte haft förmågan att genomföra en ny bostadspolitik.

Byggandet av bostäder måste göras för att tillgodose viktiga bostadsbehov och inte för att företagen ska kunna tjäna så mycket som möjligt.

Det behövs ett investeringsstöd till byggande av hyreslägenheter med rimliga hyror. Tyvärr har detta ännu inte, 15 februari, kommit på plats, 15 februari, när över en tredjedel av mandatperioden gått. Och tyvärr låter det nu som om regeringen håller på att backa från delar av sitt tidigare förslag när det gäller krav på hyresnivåer.

Det behövs också en ny markpolitik från statens sida men också från region Gotland. Flera företag som äger mark här på Gotland och som är färdig att bygga på låter helt enkelt bli att bygga. I flera fall är det mark som region Gotland sålt för bostadsbyggande. Men tiden får gå och företagen försöker ransonera tillgången till bostäder för att kunna hålla uppe priserna. Därför behövs en ny markpolitik från regionen som hindrar ett sånt agerande.

Strategin från de borgerliga partierna och fastighetsägarna har varit att begränsa tillgången till bostäder för att alltmer högljutt kunna driva kravet på marknadshyror och den vägen höja hyrorna för alla! Därför är ett ökat byggande av hyreslägenheter till rimliga kostnader viktigt för alla som vill ha goda möjligheter att bo bra.

Nu krävs därför ett starkare inslag av demokratisk styrning så att bostadsbyggandet kan komma ikapp behoven. När marknaden fått chansen att styra har det lett till bostadsbrist, höjda bostadskostnader och ökad segregation. Det är länge sedan det varit så uppenbart att det behövs en ny och kraftfull politik för allas rätt till ett bra boende.

Lars Bjurström
Ordförande Vänsterpartiet Gotland

 

Kopiera länk