Hållbarhet och rättvisa måste vara målet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAbrittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler och Lars Bjurström publicerad i GT 18 december och GA 22 december.

Ekonomisk tillväxt kan aldrig bli ett överordnat politiskt mål. Frågan om tillväxt måste alltid kombineras med frågan om vad samhället ska använda tillväxten till och på vilket sätt tillväxten skapas. En grundläggande förutsättning är att den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar.

Just nu görs en stor mobilisering inom regionen för att Gotland ska försöka bli årets tillväxtkommun 2018 och en särskild plan för tillväxt diskuteras. Det finns stora möjligheter att hitta kritiska infallsvinklar i det projektet. Men det finns också stora möjligheter att det blir en verklig mobilisering från regionen, organisationer och näringslivet för en utveckling som är positiv för alla gotlänningar och som kanske också kan bidra till utveckling också utanför Gotland.

För att Gotlands utveckling ska bli långsiktigt hållbar måste den ske på hela ön och dessutom på ett sätt så att alla gynnas av den. Tryggare jobb, mer resurser till välfärden och ökad ekonomisk rättvisa måste vara viktiga utgångspunkter för utvecklingen oavsett om den kallas tillväxt eller inte.

Gotlands alla starka sidor ska tas tillvara. Den levande landsbygden med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap liksom givetvis unika Visby.

De gröna näringarna är en viktig bas för den Gotländska landsbygdens ekonomi och en fortsatt utveckling av gröna näringar är av stor betydelse för hela Gotland. En nationell livsmedelsstrategi behövs som gör Sverige mer självförsörjande på livsmedel och bidrar till produktion över hela landet.

Den ekonomiska utvecklingen och tillkomsten av nya jobb måste ingå i den omställning som är nödvändig för att ska klara klimatfrågan och andra viktiga miljöfrågor

Vänsterpartiets eko-eko-program är ett omställningsprogram som pekar bland annat på att det behövs ökade investeringar för att ställa om.

  • stora bostadsinvesteringar, både i nya klimatsmarta hyresrätter och i renoveringar och energieffektiviseringar i miljonprogrammet.
  • omfattande utbyggnad av förnyelsebara energikällor, sol-, vind- och vågkraft
  • investeringar i cykelvägar och cykelleder för ett ökat cyklande. Men också genom lånecykelsystem och bättre cykelparkeringar vid busshållplatser

Den omställning som är nödvändig måste vara socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbar. Då krävs en radikal omfördelning av resurser så att en kraftigt minskad total resursanvändning ska kunna kombineras med en hög materiell standard för alla.

Brittis Benzler, regionråd (V)
Lars Bjurström, ordförande Vänsterpartiet Gotland

 

 

Det här inlägget postades i Brittis, Jobb åt alla, Miljö, Utveckla Gotland. Bokmärk permalänken.