Brittis

Var och en eller tillsammans?

brittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler publicerad i GA 11 november och GT 16 november..

Just nu höjs kritiska röster mot besparingar på kultur, skola och landsbygdsservice. Med all rätt, vi har inte för mycket kultur, för många medarbetare i skolan eller för bra service på landet. Problemet är att Region Gotland inte har pengar till att fortsätta betala allt som finns idag. Sjukvården behöver stora tillskott nästa år, för att få balans mellan uppdrag och ekonomi, dom pengarna flyttas delvis från andra verksamheter.

Men varför räcker inte pengarna? Det finns flera orsaker, en är medicinska framsteg och att vi blir allt äldre, i grunden positiva förändringar, men dom behöver betalas. En annan är att ökningen av samhällets rikedom under 2000 talet främst har riktats mot det som konsumeras av var och en, och inte mot det vi gör gemensamt som tex skola, sjukvård och äldreomsorg. De orättvisa satsningarna på vad var och en har råd att köpa, handlar bland annat om RUT, ROT och ränteavdrag som ökat kraftigt och idag slukar mångmiljardbelopp i statsbudgeten.

Även jobbskatteavdragen som minskar samhällets inkomster med mer än 100 miljarder per år riktar pengar mot var och ens köpkraft och minskar resurserna för det gemensamma.

Inom näringslivet ser vi att företagen oftast är positiva till vägar, järnvägar, utbildad arbetskraft och ett tryggt och välordnat samhäller, men en del företag vill inte betala för detta, skatteflykt och skatteplanering dränerar vår gemensamma välfärd på mångmiljardbelopp varje år.

För att få mer kultur, bättre arbetsvillkor i vård skola och omsorg, bättre service på landsbygden och annat vi ser som positivt måste vi prioritera om på samhällelig nivå. Mer till det vi använder tillsammans, mindre, men rättvisare till var och en, och krafttag mot skatteflykt och skatteplanering.

Brittis Benzler

Vänsterpartiet

Kopiera länk