Gärna flyktingar, men inte här? 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Saga Carlgren publicerad i GA 23 oktober.

– Jag vill att fler ska få hjälp i Europa så vi kan vara ett öppet och humant samhälle även i fortsättningen, säger Ebba Busch Thor (KD). Det hon menar är något helt annat. Hon menar: Fly till säkerhet ni, men kom inte hit.

Anna Kinberg Batra (M) har också valt sida. –Man ska inte behöva vara missnöjd med oss, säger hon på frågan om M bytt politik i migrationsfrågorna för att locka tillbaka väljare från SD.

Prioriteringen är tydlig. Två av de borgerliga partierna ändrar politik för att bättre fånga upp det missnöje som SD piskat upp. Väljares missnöje går före den kristna humanism som är grunden för KD:s politik. Den kristna grundtanken är tydlig. Alla samhällets utsatta ska behandlas som om de vore Jesus själv. Nu säger KD alltså; bistå gärna de behövande men helst inte här.

Redan under Reinfeldt satte M flyktingar i motsats till välfärd. Nu görs det inte längre under rubriken ”öppna era hjärtan”, utan istället som motivering till en migrationspolitik försvårar integrationen. Att det är alliansregeringens skattesänkningar som försämrat välfärden, inte flyktingar, nämner man inte. Alliansens så kallade ”jobbreformer” har flyttat 150 miljarder från det offentliga till företag och privatkonsumtion. Självklart har välfärden blivit sämre av det. De skattepengar som läggs på migration, integration och nyanländas etablering i den senaste statsbudgeten är inte ens en tredjedel av den summa som Alliansen tyckte välfärden kunde klara sig utan. En summa i samma storlek beräknades försvinna från det svenska skattesystemet i skattefusk bara under 2007. Dit bör vi rikta blickarna om vi är rädda om välfärden och ekonomin, mot storföretagens skatteflykt och Alliansens skattesänkarpolitik, inte mot människor på flykt eller de som tvingas sitta och tigga på gatorna

Det här skiftet i svensk politik är väldigt oroande. Människor som flyr har inget val. De bör mötas av trygghet. Bostäder, jobb och utbildning bör vara fokus för det svenska mottagandet. Istället för att tro på den skeva samhällsbild som SD sprider bör vi fortsätta att tänka själva. Ska vi vara medmänniskor och ta emot människor på flykt efter bästa förmåga eller ska vi vara de som stänger gränserna och offrar människorna på andra sidan? Det är upp till oss.

Det finns borgerliga politiker och väljare som inte känner igen sig i den nya politiken. Peter Althin är en av dem som lämnat KD av detta skäl. Nu är det dags för er andra att tala klarspråk.

Är ni beredda att acceptera en politik som sätter valresultat före människovärde?

Saga Carlgren, Vänsterpartiet

Det här inlägget postades i Insändare, Välfärd. Bokmärk permalänken.