Snart ska det byggas hyreslägenheter.

brittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler (V) tillsammans med regionråden Björn Jansson (S), Isabel Enström (MP), publicerad i GA och GT 6 oktober.

Bostäder och arbete är avgörande framgångsfaktorer för den gotländska utvecklingen. Våra visioner står och faller om vi inte lyckas skapa fler arbetstillfällen och med detta så krävs det också bostäder. De senaste åren har det byggts mycket bostäder, främst bostadsrätter och det är bra, men det har skapat en obalans på bostadsmarknaden. Vi behöver därför öka byggandet av hyreslägenheter för att skapa en bättre balans och för att ge större valmöjlighet för unga människor och de personer som flyttar till Gotland. Gotlandshem är ett av våra verktyg för att skapa fler hyreslägenheter och där har ambitionerna ökat. De nya stjärnhusen på A7 har rönt stort intresse och prisnivån är på en rimlig nivå för de flesta. Vi räknar med att det behöver byggas minst 300 hyreslägenheter under de närmaste årenDetta för att skapa fler möjligheter gällande den nuvarande efterfrågan på bostadsmarknaden, men också eftersom cirka 200 militärer och antalet fler asylsökande som får uppehållstillstånd, kommer att etablera sig.

Detta leder till att vi också måste snabba upp handläggningsprocesserna och här har regionen ett stort ansvar. Alltför detaljrikt planarbete skapar ofta frustration och gör att processerna drar ut på tiden. Vi behöver minska ledtiderna i beslutsfattandet, men också skapa incitament för yteffektivt byggande där miljöaspekter och sociala värden ges utrymme. Målet är fler fungerande stads- och boendemiljöer med en blandning av boendeformer.

Vi i majoriteten går nu från ord till handling och kommer att direktanvisa två markområden på A7 till Gotlandshem för byggande av hyreslägenheter. Vi kommer även att gå ut med en markanvisningstävlan på ytterligare områden på A7 där vi bjuder in fler aktörer till att bygga hyreslägenheter. I de ägardirektiv för Gotlandshem som vi kommer att besluta om inom kort, finns krav på byggande även utanför Visby, något som också Gotlandshem är positivt till. En inventering av enkelt byggbar mark i tätorterna görs också för att kunna planera för fler bostäder. Vi vet att intresset finns och nu vill vi se hur stort intresset är från andra aktörer.

Björn Jansson S
Isabel Enström MP
Brittis Benzler V

 

Det här inlägget postades i Bostadspolitik, Brittis, Utveckla Gotland. Bokmärk permalänken.