En skola där alla elever lyckas

brittis (2)OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Saga Carlgren och Brittis Benzler, publicerad i GA 6 augusti och GT 7 augusti.

 Vi vill skapa en skola där alla elever lyckas. Genom positiva förväntningar på varje elev och en stark tro på att alla elever kan utvecklas skapar vi en skola där alla elever ges förutsättningar att nå sina mål. Målsättningarna måste få vara olika för olika elever och alla kan inte vara bäst på samma sak. Skolans uppdrag är att se varje elevs möjligheter och arbeta för att nå utveckling oavsett var man är när man börjar. En av de viktigaste förutsättningarna för goda resultat är goda relationer mellan elever och lärare. Därför kommer våra lärare alltid att vara nyckeln till en bra skola.

I ett längre perspektiv är en av de viktigaste förebyggande insatserna att fler elever fullföljer skolan med goda resultat och tror på en positiv framtid. Vi vet att genomförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och ohälsa. Därför behöver både skolnämnderna och verksamheter inom andra nämnder öka sina ansträngningar för att fler elever ska fullfölja skolan. Det handlar om att förbättra arbetet med tidiga insatser i skolan och att tillsammans med hälso- och sjukvården och socialtjänsten förbättra stödet till barn och familjer. En skola där alla känner sig trygga och får utrymme att vara sig själva ger en bra grund för lärande. Att utveckla arbetet med en hälsofrämjande skolkultur är ett viktigt arbete för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga och ger också bättre förutsättningar för goda resultat.

För att uppnå en hälsofrämjande skolkultur måste skolan bli bra på att möta alla elever. För att kunna göra det krävs det kunskap på en mängd områden. Hur kan skolan verka för en god integration? Hur synliggör man unga hbtq-personers villkor i skolan, utan att peka ut? Hur möter man elever med neuropsykiatriska diagnoser och unga med psykisk ohälsa? Hur arbetar skolan mot mobbing och kränkningar? Hur bidrar skolan till att luckra upp stereotypa könsroller som begränsar oss? Trygga barn och elever har bättre förutsättningar att motivera sig för studier, hitta arbetsro och senare lämna skolan med en positiv syn på framtiden. Därför måste skolan arbeta efter målsättningen att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och att alla elever kan lyckas.

Saga Carlgren, (V) ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Brittis Benzler, (V) ordförande i Barn och utbildningsnämnden

 

 

 

Det här inlägget postades i Brittis, Skolpolitik. Bokmärk permalänken.