Brittis

Fastighetsaffärer igen.

brittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler, publicerad i GA 7 augusti.

Vänsterpartiets kritik mot att sälja tomten där gamla hamnstationen står, har i debatt med Ulf Klasson, Folkpartiet också kommit att handla om försäljningen av kvarteret Hantverket.

Kort kan sägas att Vänsterpartiet är emot försäljningen av tomten där hamnstationen nu står eftersom kostnaden att ställa i ordning tomten beräknas till 24 miljoner, och köpesumman är 14 miljoner. Därtill kommer arbete och förmodligen också i dag okända kostnader för att erbjuda nuvarande hyresgäster i byggnaden nya lokaler.

 I Ulf senaste insändare GA 30/7, skriver han också om regionens bolag GNEAB och min roll där. Han påstår bland annat att lekmannarevisorn krävt att ansvarsfrihet inte skall beviljas styrelsen, ett felaktigt påstående, lekmannarevisorn har riktat anmärkning mot styrelsen, vilket är något annat. Den professionella revisorn har uttalat sej kring frågan om ansvarfrihet för styrelsen, han föreslog att styrelsens ordförande, och en ledamot som skrivit på fullmakt för ordföranden, inte skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket också blev stämmans beslut. Den skarpa kritiken, att föreslå att ansvarsfrihet inte beviljas, riktades alltså inte mot resten av styrelsen.

Jag och hela styrelsen förtjänar kritik för att vi inte krävde ett styrelsemöte under våren, så att årsredovisningen hade kunnat lämnas in i tid. Vi borde också i övrigt ställt fler frågor om hur det gick med den beslutade försäljningen av bolagets fastigheter. Men att bolagets VD och styrelsens ordförande skulle gå bakom ryggen på styrelsen och fullfölja en försäljning, är inget jag föreställt mej skulle kunna hända. I Region Gotland är den tydliga rutinen att fastighetsförsäljningar, även där beslut tidigare tagits om att sälja, alltid beslutas av fullmäktige eller regionstyrelsen när kontrakten är klara. Att VD och ordförande i bolaget valde att avsluta försäljningen av Hantverket utan styrelsens medverkan och godkännande är en hantering som de själva måste ta ansvar för.

 Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Kopiera länk