Bostadspolitik

Marknadshyror gynnar bara fastighetsägarna

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare publicerad i GA 4 augusti, skriven av Lars Bjurström.

Insändare publicerad i GA 4 augusti, skriven av Lars Bjurström.

Marknadshyror kommer att leda till ökad segregation och rikare fastighetsägare. Men det är just marknadshyror som GA föreslår i sin ledare (30/7). Det är egentligen ingen ny väg utan mer ett fullföljande av den bostadspolitik som Bildtregeringen inledde med mer makt till marknadskrafterna och mindre möjlighet till demokratiskt inflytande och förstås mindre social bostadspolitik.

Nu kan vi se effekten av den politiken, som socialdemokraterna dessvärre inte ändrade. Ökade kostnader, stora spekulationsvinster, segregation och bostadsbrist! Och det är alltså mer av den politiken som GA förordar.

Minskade regleringar har inte lett till lägre kostnader, istället har effekten varit den motsatta. Och när investeringsstödet avskaffades av Reinfeldtregeringen 2006 så ökade byggkostnaderna precis tvärtemot vad regeringen påstod skulle inträffa. Och förstås så upphörde byggandet av hyresrätter nästan helt och hållet under flera år. Det bidrog förstås kraftigt till bostadsbristen.

Jag är bedrövad över att det finns moderatledda kommuner som inte vill bygga fler bostäder men problemet är framförallt att de privata intressen som fått ett allt större inflytande över byggandet bara vill bygga så mycket, eller så lite, så att bostadsbristen behålls. Då ökar nämligen möjligheterna att tjäna pengar!

GA:s ledare jämför Sverige med den mer avreglerade bostadssektorn i Belgien. Där finns marknadshyror men där finns också ”social housing”, dvs särskilda bostäder och områden för de fattigaste. Den sortens bostadspolitik har det hittills funnits enighet om att säga nej till i Sverige. Vi har redan för mycket segregation och politiken måste istället inriktas på att bekämpa segregationen.

Och vem tror egentligen på att marknadshyror löser ett enda viktigt problem? En hel del hyresgäster skulle få kraftigt bökade hyror, i vissa fall med över 100 procent, enligt en färsk utredning från maj. Är det nån som tror att en enda hyresgäst skulle få hyran sänkt?

Mest skulle hyran öka i de stora städernas innerstäder och här på Gotland förstås också i Visby innerstad. Alltså i områden där det knappast är möjligt att tillgodose det stora behov av nya bostäder vi har. Det är alltså en total felsyn att marknadshyror skulle öka byggandet.

För att få till stånd ett ökat byggande är det tvärtom lägre hyror som krävs så att de som behöver bostad verkligen har råd att flytta in i de nybyggda bostäderna. Marknadshyror löser heller inget viktigt problem men kommer att göra fastighetsägarna rikare.

Därför är det bra att regeringen nu öppnar för möjligheten att åter ge investeringsbidrag till byggande av hyreslägenheter. Men det förslaget behöver skärpas och det måste förstås gälla hela landet.

Lars Bjurström, ordförande i Vänsterpartiet Gotland

Den rödmarkerade texten ”fick inte plats i GA” men publiceras här ändå.

Kopiera länk