Dyrt sälja till bryggeri.

brittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler, publicerad i GA 25 juli och GT 28 juli.

Vänsterpartiet är kritiskt till att sälja tomten där gamla hamnstationen nu står till Spendrups bryggeri. Vi anser att Region Gotland inte har råd med detta. Ekonomin i regionen är mycket ansträngd, kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg har ökat kraftigt, vilket gör att alla verksamheter inom region Gotland fått i uppdrag att minska sina kostnader i år och nästa år. Kostnader för att sälja blir en ytterligare belastning.

Att försäljningen trots en köpesumma på 14 miljoner blir en kostnad för regionen beror på att där idag står en byggnad (bokfört värde 7,75mkr), det kostar ca 2 miljoner att riva gamla hamnkontoret, marken behöver saneras från gifter som beräknas kosta 14 miljoner. Det beräknas alltså kosta cirka 24 miljoner att ställa i ordning tomten för Spendrups. Därtill kommer arbete och förmodligen också i dag okända kostnader för att erbjuda nuvarande hyresgäster i byggnaden nya lokaler. Vänsterpartiet anser att regionen inte har råd med det just nu.

Man kan givetvis bedöma att det alltid är en nytta med att sanera förorenad mark, men om det görs i samband med exploatering finns inte möjlighet att få statsbidrag till saneringen, och utsikterna att få förorenare att betala föroreningar från 1930 till 1970 tal, tror inte jag är så goda. Jag hoppas jag har fel på den punkten, och att oljebolag tar på sej kostnaderna.

 Denna kritik mot försäljningen anser Folkpartiet, Ulf Klasson att Vänsterpartiet inte bör framföra med hänvisning till att jag inte varit kritisk mot försäljningen av fastigheten Hantverket från ett av regionens bolag. Dubbelfel, kan man säga. Vänsterpartiet var tydligt kritiska, och en dålig affär ger inte regionen bättre råd att genomföra nya. Jag vet inte vilka medier Ulf följde de dagar när försäljningen blev känd. Kolla gärna tillbaka hos Radio Gotland och tidningarna så kan du se att jag var mycket tydligt kritisk mot affären, priset och Åke Svenssons agerande. Att jag inte var kritisk redan under senhösten, beror på att jag då inte hade vetskap om att försäljningen skedde.

 Ulf frågar också varför man ska riva, om man bygger om istället slipper man saneringskostnaden, säger han. Även om den frågan knappast är riktad till Vänsterpartiet, vill jag kommentera den. Det svar vi fått är att Spendrups bara är intresserade av att köpa en byggklar tomt, och därför erbjuds just det av Region Gotland.

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Det här inlägget postades i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland. Bokmärk permalänken.