Nu krävs en riktig bostadspolitik

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT 18 juli och i GA 22 juli med annan rubrik; ”Gotland lämnas utanför i nya bostadspolitiken”.

Det är bra att S/MP-regeringen inser att den avvecklade bostadspolitiken inte fungerar. Men tyvärr så är de förslag som regeringen nu tagit fram alldeles för svaga och otillräckliga. Och för oss på Gotland är det förstås oacceptabelt att inte alla förslag för att få fart på byggandet gäller hela landet. För Gotland kan det möjligen bli studentbostäder men inte vanliga hyresbostäder.

Efter åtta förlorade år är det bra att regeringen föreslår ett investeringsstöd till byggande av hyresbostäder, men, som sagt, det är alldeles för begränsat och särskilt allvarligt är det förstås att det bara riktar sig till kommuner som redan har stor befolkningsökning. Gotland och många andra kommuner lämnas utanför. Det innebär att den delning av landet som pågått allt för många år ytterligare kommer att öka.

Ett stöd till byggande av hyresbostäder ska gälla hela landet och regeringen borde samtidigt se till att hela landet utvecklas. Koncentrationen till ett fåtal områden måste brytas.

Men det är också allvarligt att praktiskt taget inget görs för att ändra de mer grundläggande problemen för bostadsbyggandet. Byggföretagen och spekulationsvinster har tillåtits styra för mycket men det försöker inte regeringen ändra utan accepterar istället orimliga prisökningar på mark som skett framförallt i Stockholm. Spekulationen godtas i regeringens förslag genom att högre bidrag betalas till de områden där markpriserna tillåtits öka.

Det är bra att regeringen försöker hålla nere hyrorna men kraven på ”rimliga boendekostnader” är inte alls anpassat till vad som är rimligt för den enskilde utan anpassat till de allt högre vinstkrav som bygg- och bostadsföretagen har. De nivåer som regeringen föreslår innebär hyror för en trerummare i Stockholm över 11 000 och utanför de största städerna på cirka 10 000 kronor i månaden. Det är mer än en tusenlapp över de hyror som Gotlandshem, utan investeringsbidrag, kan erbjuda för nybyggda trerummare.

S /MP – regeringen verkar ha gett upp ambitionerna att åstadkomma en bostadspolitik som innebär att det ska gå att bygga bostäder till rimliga kostnader. Investeringsbidragen är väl till för att det ska bli lägre boendekostnader! Boendekostnaderna måste pressas ner för att det ska bli möjligt att bygga tillräckligt, annars blir det bara ett byggande för välbeställda och bostadsbristen fortsätter.

För en bra bostadspolitik måste förslaget förbättras. För Gotland och för alla utan en bra bostad.

Lars Bjurström, Vänsterpartiet.

Förslagen från regeringen finns i en promemoria från regeringskansliet (Ds 2015:35) som nu är på remiss. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 oktober 2015.

 

Det här inlägget postades i Bostadspolitik, Rikspolitik, Utveckla Gotland. Bokmärk permalänken.