Brittis

Vattnet först – bevara Ojnareskogen

brittis (2)OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström och Brittis Benzler, publicerad i GT 31/3 och 1/4 i GA.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström och Brittis Benzler, publicerad i GT 31/3 och 1/4 i GA.

Vi måste skydda vattnet och därför har Vänsterpartiet Gotland länge sagt nej till en exploatering av Ojnareskogen. Nu ska frågan snart prövas av domstol och när domstolen ska pröva frågan finns samtidigt ett förslag om att skydda området genom ett så kallat Natura 2000-område.

Jens Holm, vänsterpartistisk riksdagsledamot och talesperson i miljöfrågor, har därför genom en interpellation aktualiserat frågan om att regeringen ska skydda Ojnareskogen från exploatering för att inte en dom ska förhindra en prövning av om området ska skyddas.

Vi stödjer förstås Jens Holms initiativ och tycker det skulle vara orimligt att nu ge tillstånd till en exploatering av Ojnareskogen. Därför bör regeringen nu snabbt agera, precis som Jens Holm förordar, för att förhindra att ett tillstånd ges. Ett tillstånd till kalkbrytning hotar vattnet men skulle också omöjliggöra en rimlig prövning av förslaget att göra ett natura 2000-område i Ojnareskogen.

Vattenfrågorna och andra grundläggande miljöfrågor kan inte underordnas kortsiktiga ekonomiska intressen. Men eftersom kalkindustrin är en viktig del av industrisysselsättningen på Gotland så är det nödvändigt att omfattande restriktioner för kalkindustrin också innebär ett nationellt stöd för att utveckla andra näringsgrenar på Gotland. Det kan vara genom bättre kommunikationer, utveckling av Campus Gotland och öns folkhögskolor eller genom en nationell jordbrukspolitik för ökad självförsörjning av livsmedel.

Skyddet av miljön kommer att innebära många och stora förändringar av vårt sätt att producera och konsumera. Därför är det viktigt att miljöfrågorna också har stark demokratisk förankring och att miljöpolitiken blir en del av byggandet av ett bättre samhälle. Därför måste så omfattande förslag som Länsstyrelsen lämnat till Naturvårdsverket med stor påverkan för hela Gotland kunna diskuteras rejält och få en ordentlig demokratisk prövning. Vänsterpartiet är därför fortsatt kritisk till hanteringen av förslaget till fler Natura 2000-områden, men att nu förhindra att tillstånd ges till brytning i Ojnareskogen och utökad brytning vid Stucks (SMA) är det enda rimliga för att ge möjlighet till att i demokratisk ordning behandla förslaget om Natura 2000 område där.

Lars Bjurström
Ordförande Vänsterpartiet Gotland

Brittis Benzler, regionråd för Vänsterpartiet.

Kopiera länk