Insändare

Ekonomisk rättvisa mot rasism och främlingsfientlighet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT och GA den 14 mars

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT och GA den 14 mars

Rasistiska partier över hela Europa gör större anspråk på att bestämma den politiska dagordningen. Och alltför många andra partier har redan börjat en anpassning i den riktningen för att bevara eller stärka sina positioner

På vårt årsmöte slog vi därför fast att kampen mot rasism och främlingsfientlighet kommer att vara en av våra viktigaste uppgifter. Och det är en kamp som måste föras på två fronter.

Den ena är att alltid och överallt ta strid mot normaliseringen av rasistiska stereotyper och utspel.

Rasismen tär på människor liv och framtidsförhoppningar. Den tar något ifrån den som skickar in hundratals jobbansökningar utan att få ett enda svar, därför att namnet är avgörande.

Det som sker i de små och stora offentliga rummen, bestämmer hur vi ser på varandra, och därmed också på vad vi gör. Arbetsgivare ser på tv. Poliser läser ledarsidor. Därför måste det finnas ett motstånd mot att ständigt beskriva vissa människor i negativa sammanhang.

Varje skolsal, varje föreningslokal, varenda fest ska vara liten del av den frontlinje där rasismen och fascismen ska bekämpas.

Den andra fronten i kampen mot rasismen är att ta strid för gemensam välfärd och social rättvisa. När välfärden monteras ned, skapas grogrund för rasismen. När vårt samhälle dras isär ekonomiskt, då blir det också svårare att se sig själv i andra. Det bästa värnet mot rasismens att bygga samhällen präglade av jämlikhet och av rättvisa.

Därför är också arbetet för kollektivavtal och därmed mot utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare och papperslösa, en av våra viktigaste och mest konkreta antirasistiska handlingar.

50 miljoner människor befinner sig på flykt och för oss är det en viktig solidaritetshandling att erbjuda en del av dessa en ny framtid här på Gotland.

Tillsammans med Migrationsverket och hela det gotländska samhället ska det nu organiseras ett mottagande med goda förutsättningar och där det också ska erbjudas utbildning och andra viktiga samhällskontakter.

Det här är ett arbetssätt som kraftigt skiljer sig från det mottagande som alltför ofta blivit följden när Migrationsverket valt, tvingats välja, boenden som styrs av entreprenörer som Bert Karlsson och andra där lösningarna utgått från ”uthyrningsföretagens” intressen.

Men ett bra flyktingmottagande bygger också till stor del på engagemang från hela det gotländska samhället och att rasistiska tendenser inte tillåts.

Lars Bjurström
Ordförande Vänsterpartiet Gotland

Kopiera länk