Färjan

Landsbygdsprogram – Utveckla hela Gotland

 

   Vänsterpartiet Gotland – Pressmeddelande 25 mars

 

Idag redovisar Vänsterpartiet ett samlat program för utveckling av hela Gotland. Om gröna näringar. Om besöksnäringen. Om regionens service. Om kommunikationer.

Det utgår från den nationella landsbygdsplattform Vänsterpartiet fastställde ifjol, och våra tankar om Gotlands framtid.

Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer, som kan ge förutsättningar för ett gott liv i framtiden. Här finns en levande landsbygd med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. Här finns också Visby, den lilla, nära staden med stort kulturutbud, god service och universitet.

Genom att utnyttja de olika möjligheter som finns kan en mångfald av attraktiva livs- och boendemöjligheter åstadkommas på olika delar av Gotland. Det är här vi vill bo men läget mitt i Östersjön innebär både möjligheter och utmaningar.

Programmet innehåller många förslag som vi vill genomföra och som vi är övertygade skulle få stor betydelse för Gotlands utveckling.

Men för att programmet ska få full effekt krävs också beslut på nationell nivå. Om färjan. Om livsmedelspolitiken. Om likvärdiga möjligheter för kommunerna.

Goda kommunikationer är grunden för alla regioners utveckling, Gotland är inget undantag. Vänsterpartiet, inte bara lokalt utan hela partiet, arbetar för god tillgänglighet till Gotland.

–        Gotlandsfärjorna bör ägas av staten för att säkra en långsiktigt trygg och miljövänlig trafik. Trafiken ska drivas med låga priser och snabba, moderna färjor som möjliggör en bra tidtabell och hög kapacitet, säger Brittis Benzler (V) regionråd.

De gröna näringarna utgör tillsammans med förädlingsindustrin basen för den Gotländska landsbygdens ekonomi. Det är därför väldigt viktigt för Gotland att gröna näringar ges goda förutsättningar att utvecklas.

–        Lövsta ska utvecklas till ett grönt center för utveckling av jordbruk, livsmedel och energi.  Vi behöver en livsmedelspolitik som gör Sverige mer självförsörjande på livsmedel, säger Saga Carlgren som står på Vänsterpartiets lista i valet till regionfullmäktige och i EU-valet.

För utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna är det viktigt med ett bra lokalt engagemang.  Men det är också nödvändigt att regionen ger förutsättningar genom en bra kommunal service.

–        Det måste finnas en välfärd att lita på som gäller hela Gotland. Det är viktigt att regionen ger långsiktiga förutsättningar för skolor, räddningstjänsten och annan viktig service, säger Helén Kristiansson från Burgsvik som är en av Vänsterpartiets nya kandidater inför höstens val till regionfullmäktige.

Här kan du läsa hela programmet. Det kommer nu att tryckas upp och användas i valrörelserna inför EU-valet i maj och inför valen i september.

Här finns Vänsterpartiets nationella landsbygdspolitiska plattform.

Frågor:

Brittis Benzler, 070 447 67 71 Brittis kan nås från 10.30 idag, tisdag.
Saga Carlgren, 070 779 19 89, Saga kan nås idag, tisdag, 9 – 16.
Helén Kristiansson, 070 387 41 33.  Helén kan nås idag tisdag, 12 – 14.

Frågor kan också ställas till Lars Bjurström, 070 541 98 35, ordförande i Vänsterpartiet Gotland.

Kopiera länk